Informaatio
Totuus parantamisesta
Onko ihmeiden aika ohi? Parantaako elävä Jumala tänään sairauksia ja tauteja uskon rukouksen kautta? Paransivatko pelkästään Kristus ja hänen alkuperäiset apostolinsa? Toiko Jumala lääketieteen tätä päivää varten? Entä nykypäivän uskonparantajat ja yleiset parantamiskokoukset?