Tilaa ilmainen uutiskirje

Toimitus

Www.pasuuna.com on theTrumpet.com, The Philadelphia Trumpet -uutislehden virallisen verkkosivun, suomenkielinen sivu. The Philadelphia Trumpet ja theTrumpet.com sisältävät geopolitisia tapahtumia ja suuntauksia, yhteiskuntaa, taloutta ja uskontoa käsitteleviä ajankohtaisia raportteja ja analyysejä.

Www.pasuuna.com, theTrumpet.com sekä uutisaikakausilehden toimittaja ja julkaisija on Jumalan Filadelfian seurakunta.

Pasuuna tarjoaa Jumalan Filadelfian seurakunnan julkaisemaa kirjallisuutta, joista löydät oppimme, opetuksemme ja tietoa theTrumpet.com -sivulla esiintyvistä Raamatun lopunajan profetioista. Aikomuksemme on sisällyttää suomenkielisiä theTrumpet.com -uutisartikkeleita www.pasuuna.com -sivulle. Tutustu verkkosivuumme, lataa vapaasti materiaalia tai tilaa toivomasi materiaali painoasussa. Kaikki tuotteemme ovat maksuttomia.

Voit ottaa yhteyttä ja postittaa kysymyksesi sähköpostiosoitteeseen Javascript Required.

Jumalan Filadelfian seurakunta 

Apostoli Paavali kirjoitti, että Jeesus Kristus “puhdistaisi itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee.” (Tiit. 2:14). Sanat kuvaavat sopivasti Jumalan Filadelfian seurakunnan (PCG) jäseniä. Seurakunta koostuu monen ikäisistä, rotuisista, sosiaalisen ja taloudellisen taustan omaavista ihmisistä ympäri maailmaa – kaikki omistautuneita elämään jokaisesta Raamatun sanasta.

Vuodesta 1989 nöyrän pienimuotoisesti – 12 jäsenen turvin – alkunsa saanut PCG on kasvanut maailmanlaajuista työtä tekeväksi maailmanlaajuiseksi järjestöksi. 

Saavutamme satoja tuhansia ihmisiä lähettämämme Key of David TV -ohjelman, maailmanuutisia analysoivan Philadelphia Trumpet -lehtemme ja siihen liittyvän theTrumpet.com -verkkosivumme kautta. Jumalan innoittamalla sanomamme esittää elämäntavan, joka johtaa kaikkeen hyvään – rakkauden, rauhan, onnen, vaurauden, hyvinvoinnin – onnekkaaseen elämän. Tarjoamme kaikkia julkaisujamme sinulle, yleisöllemme, ilmaiseksi.

Jumalan Filadelfian seurakunta ei edistä poliittisia tarkoitusperiä. Etsimme ja opetamme Jumalan tarjoamia vastauksia nyky-yhteiskunnan perustaviin ongelmiin.

Työmme

Jumalan työ on ollut aina tärkeä – Jeesuksen Kristuksen työkauden alun 12 opetuslapsesta aina nykypäivän satoihin, jopa tuhansiin – työntekijöihin, työn ja toiminnan kannustajiin ja avustajiin. Seurakunnan työn sisältö – aktiviteetit ja toimeksianto – ovat Kristuksen seurakunnalle alun perin antaman päämäärän mukaisia.

Jumalan työ on laadultaan hengellistä. Kristus määrittää Uudessa testamentissa Jumalan työn kaksijakoisen päämäärän. Ensimmäiseksi seurakunta toimii todistajana, se julistaa Jumalan valtakunnan saapumista, varoittaa myös Raamatun sanoman mukaisesti ihmiskunnan synneistä seuraavista katastrofitapahtumista juuri ennen Kristuksen toista tulemusta. Toiseksi seurakunta ruokkii hengellisesti seurakuntalaisiaan ja valmistaa Jumalan kutsumat ihmiset näille tarkoitettuihin tuleviin Kristuksen alaisiin tehtäviin, kun tämä palaa rakkaudessaan hallitsemaan kaikkia kansoja. 

PCG:n moninaiset toiminnat perustuvat edellä mainittuun selvään, innostavaan, kaksinaiseen toimeksiantoon. PCG:n pastorit ja jäsenet ovat omistautuneet julistamaan Raamatun sanomaa ja elämään sen mukaisesti. Elämäntapa sisältää jakamisen, ihmistenvälisessä kanssakäynnissä lähimmäisestä huolehtimisen ja kaikkeen hyvyyteen pyrkimisen, mistä seuraa rauhaisa ilon täyttämä perhe-elämä, kulttuurien ja rotujen välinen kansainvälinen rauha, ja lopulta maailman suuret saavutukset. Saavutamme uskomattoman suuren ihmispotentiaalimme Jumalan apuun turvaten.

PCG:n työ edistää hiljaisen päättäväisesti profeetta Jesajan sanoilla kuvattua päivää, jolloin “maa on täynnä Herran tuntemusta, niinkuin vedet peittävät meren” (Jes. 11:9)

PCG edesauttaa vakaita perhesuhteita ja pyrkii harjoittamaan ”puhdasta jumalanpalvelusta” – eli leskistä ja orvoista huolehtimista (Jaak. 1:27). Jäsenien tavoitteena on noudattaa Jumalan lakia: rakastaa Jumalaa sekä lähimmäistä (Mark. 12:30–31).

Jumalan Filadelfian seurakunnan uskonopit 

Uskonoppimme motto on: Elä jokaisesta sanasta. Jeesus Kristus sanoi: “Kirjoitettu on: Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee” (Matt. 4:4). Useimmat kristityt tunnustavat moton, mutta eivät usko kaikkiin Kristuksen Raamattuun kirjattuihin sanoihin.

Kaikki uskonoppimme perustuvat koko Raamatun sanaan; yhtä lailla Vanhaan että Uuteen testamenttiin. Lausuma saattaa kuulostaa haastavalta, mutta uskomme kirjaimellisesti Raamatun sanaan.
Yhteenveto uskonnäkemyksestämme ja uskonopistamme:

Uskonnäkemyksemme 

• Jumalan Filadelfian seurakunta uskoo ja opettaa, että Raamattu on kokonaisuudessaan Jumalan sanaa, että se on Jumalan inspiroima ja sen vuoksi tiedon lähde.

• Jokainen seurakunnan oppi on todistettavissa Pyhästä Raamatusta.

• Vain Jumala voi kutsua henkilön seurakunnan jäseneksi; tämän vuoksi emme yritä millään keinolla käännyttää ketään jäseneksi.

• Seurakunnalla on vastuullinen tehtävä opettaa ilmaiseksi Jumalan lakeja kaikille niitä oppimaan haluaville ihmisille.

• Seurakunnan toimintaa ei rahoiteta yleisön varoin, toiminnan rahoitus perustuu jäsenistön ja työn kannattajien antamiin kymmenyksiin sekä vapaaehtoisiin lahjoituksiin; emme ano millään keinoin rahaa ihmisiltä.

• Seurakunta opettaa jäsenilleen, että perheen eheys on tähteellinen koko kansakunnan eheydelle.

• Pastorien, jotka palvelevat jäseniä, tulee välttää äärimmäisiä elämäntapoja ja tuhlaavaa rahankäyttöä.

• Kaikkien jäsenten tulee olla alamaisia maidensa hallituksille seuratessaan Jeesuksen Kristuksen esimerkkiä ja opastusta.

• Pyhä Henki saadaan lahjana Jumalalta todellisen katumuksen jälkeen, mikä johtaa pelastukseen.

• Jeesus Kristus on seurakunnan pää, ei kukaan ihminen.

• Kaikki ihmiset tullaan herättämään kuolleista ja ne, joille se suodaan, tulevat elämään Jumalan ja Kristuksen yhteydessä ikuisesti. 

• Synti, josta ei ole tehty parannusta, johtaa eroon Jumalasta ja Kristuksesta.

• Jeesus Kristus kuoli ja sovitti syntiemme rikkomuksen tuomion, jotta voisimme elää ikuisesti.

• Meidän tulee iloita koettelemuksissa, jotka ovat Jumalan apuväline rakentaa meihin luontonsa.

• Seurakunnalla on vastuullinen tehtävä valistaa suurta yleisöä Jumalan valtakunnan tulemisesta.

Yhteenveto Jumalan Filadelfian seurakunnan pääopeista 

• Uskomme yhteen Jumalaan, ikuisesti olemassa olevaan, taivaiden ja maan ja kaiken niissä olevan Luojaan (1. Moos. 1:1). Jumaluus koostuu kahdesta henkilöstä: Jumalasta, josta tuli Jeesuksen Kristuksen Isä, ja Sanasta, joka tuli lihaksi, ja tuli Jumalan Pojaksi (Joh. 1:1–14).

• Uskomme, että Jeesus Nasaretilainen oli Messias, Kristus, elävän Jumalan jumalallinen Poika, siitetty Pyhästä Hengestä, ja syntyi neitsyt Mariasta ihmislihassa. Kristus saapui ensimmäisen kerran maapallolle pätevöitymään Maan valtaistuimelle (Matt. luku 4). Lisäksi Kristus saapui perustamaan ja rakentamaan seurakuntansa (Matt. 16:18) ja kouluttamaan hänen kanssaan Jumalan valtakunnassa hallitsevat. Kristus julisti evankeliumin: hyvän uutisen tulevaisuudessa maapallolle perustettavasta Jumalan valtakunnasta (Mark. 1:14–15), joka muodostuu Jumalan perheestä, joka hallinnoi Jumalan lakiin perustuvaa Jumalan hallitusta. Uskomme, että Pyhä Henki on Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen Henki – Jumalan voima (Apt. 1:8, Room. 15:19), jonka kautta kaikki luotiin ja tehtiin.

• Uskomme, että Vanhan ja Uuden testamentin pyhät kirjoitukset ovat Jumalan ilmoitus, täydellisesti ilmaistu tahto ihmiselle, innoitettu ajatus ja sana, alkuperäisessä kirjoitusmuodossa erehtymätön; ylin ja lopullinen auktoriteetti ja totuuden lähde (2. Tim. 3:16). Uskomme, että kaikki Pyhän Raamatun vastaiset opetukset vääriksi.

• Uskomme, että saatana on henkiolento, paholaisena Jumalan ja Jumalan lasten vastustaja (1. Piet. 5:8). Jumala salli saatanan vallita maailmaa 6 000 vuoden ajan, johtaa Aadamin lapsia hylkäämään Jumalan lain ja kapinoimaan Jumalaa vastaan. Saatana omaa voiman vaikuttaa ja johtaa, mutta ei pakottaa ihmisiä mielivaltaisesti ihmistahdon vastaisesti. Saatana hallitsee petoksen kautta (Ilm. 12:9), lukuisten demonien eli kapinallisten enkelien, kapinaansa seuranneiden henkiolentojen avulla.

• Uskomme, että ihminen luotiin Jumalan kuvaksi (1. Moos. 1:27), on kuolevainen, maahan maatuva, vailla iankaikkista elämää itsessään, paitsi Jumalan lahjana Raamatussa ilmaistujen termien ja ehtojen mukaisesti. Aadam ja Eeva tekivät syntiä ja ansaitsivat kuolemanrangaistuksen, saavuttamatta ikuista elämää, minkä jälkeen Jumala salli saatanan vaikuttaa heidän lapsiinsa, johtaa koko ihmiskunnan syntiin, josta seurasi kuolemanrangaistus (Room. 6:23).

• Uskomme, että synti on Jumalan lain rikkomus (1. Joh. 3:4); että laki on hengellinen, täydellinen, pyhä, oikeudenmukainen ja hyvä (Room. 7:12), tiivistetty sanalla rakkaus (1. Joh. 5:3); joka sisältää kaksi suurta rakkauden periaatetta, Jumalaa ja lähimmäistä kohtaan, ja että kymmenen käskyä koostuvat kyseisen lain 10 kohdasta (Matt. 22:37–40). Uskomme, että tämä perustavanlaatuinen hengellinen laki paljastaa meille ainoan oikean ja toden elämäntavan – ainoan tien onneen, rauhaan ja iloon; ja on muuttumaton ja sitova koko ikuisuuden; ja että kaikki onnettomuus, kurjuus, köyhyys, ahdistus ja suru ovat seurausta tämän lain rikkomuksesta.

• Uskomme, että Jumala rakasti niin paljon maailmaan avuttomia syntisiä, että antoi ainoan Poikansa (Joh. 3:16), joka oli kaikessa kiusattu kuin me ihmiset, mutta eli ihmislihassa vailla syntiä (Hepr. 4:15) ja kuoli puolestamme. Kristuksen uhritoimitus (Hepr. 10:12) mahdollisti oikeudellisesti ihmisten syntien anteeksi antamisen ja ihmiselle tälle kuuluvasta rangaistuksesta vapauttamisen, koska Jeesus, jonka elämä oli suurempiarvoinen kuin kaikkien ihmishenkien summa (koska Kristus oli Luoja), maksoi rangaistuksen ihmisen sijasta.

• Uskomme, että Kristus herätettiin kuolleista hänen ruumiinsa levättyä kolme päivää ja kolme yötä haudassa (1. Kor. 15:3-4), mikä mahdollisti kuolevalle ihmiselle kuolemattomuuden; että Kristus nousi sen jälkeen taivaaseen, missä hän istuu nyt Isän Jumalan oikealla puolella Ylipappinamme ja Puolustajanamme (Hepr. 8:1; 1. Joh. 2:1–2).

• Uskomme, että kaikki todella syntejään katuvat, kokosydämisesti Jumalalle antautuvat, Jumalalle kuuliaiset, uskollisesti Jeesuksen Kristuksen henkilökohtaisena Vapahtajanaan hyväksyvät, saavat syntinsä anteeksi Jumalan ARMOSTA (Ef. 1:7). Heidät vanhurskautetaan ja he saavat anteeksiannon heille kuuluvasta, menneiden syntien rankaisusta, heidät sovitetaan Jumalan kanssa (Room. 5:9–10), ja he saavat Pyhän Hengen lahjan (Apt. 2:38) kasteessa Kristuksen ruumiiseen, joka on todellinen JUMALAN SEURAKUNTA. Pyhä Henki asuu tällaisessa henkilössä, saa aikaan todellisen muutoksen ihmisen elämässä ja asenteessa, tuoden jumalallisen RAKKAUDEN, joka yksin voi täyttää lain ja tuottaa vanhurskauden. Kasteessa kristitty siitetään Jumalasta ja syntyy Jumalan perheeseen ylösnousemuksessa (Joh. 3:6, 1. Kor. 15:52). Uskomme, että Jumalan suurin tarkoitusperä on laajentaa perheettään.

• Uskomme, että perjantain auringonlaskusta lauantain auringonlaskuun, seitsemäs päivä, on Jumalan sapatti (2. Moos. 20:8–11), jona meidän on levättävä työstämme, apostoli Paavalin, Uuden testamentin seurakunnan ja Jeesuksen käskyjen mukaisesti ja esimerkkiä seuraten. Sapatti on Jumalan ja hänen kansansa välinen merkki (2. Moos. 31:13).

• Uskomme, että seitsemän vuosittaista pyhäpäivää, jotka Jumala antoi muinaiselle Israelille Mooseksen (3. Moos. luku 23) kautta – joita Kristus, apostoli Paavali ja Uuden testamentin seurakunta noudattivat – tulee viettää nykyään. Nämä pyhäpäivät kuvaavat Jumalan suunnitelman ja tarkoituksen ihmiskunnalle. Pesah-pääsiäistä ja happamattoman leivän päiviä vietetään joka kevät; helluntaita alkukesästä. Syksyllä vietämme pasuunansoiton juhlaa, sovituspäivää, lehtimajanjuhlaa ja viimeistä suurta päivää. Lisättyjä uhritoimituksia, jotka myöhemmin korvattiin Kristuksen uhrilla (Hepr. 9: 22–10: 10), ei enää toimiteta näinä eikä muina päivinä.

• Uskomme, että kristittyjä kielletään tappamasta (2. Moos. 20:13) kaikella tavalla, suorasti tai epäsuorasti ottamasta ihmiselämää. Uskomme, että aseen kantaminen on vastoin tätä oppia; miksi tunnollisesti kieltäydymme kantamasta aseita tai toimimasta sotilasviranomaisen alaisuudessa. Kristityt ovat toisen hallituksen kansalaisia (Joh. 18:36, Hepr. 11:13–16).

• Uskomme, että LUPAUKSET annettiin Aabrahamille ja hänen "siemenelleen", Kristukselle (Gal. 3:16), ja että liitot (mukaan lukien uusi liitto) ja lupaukset tarkoitettiin ISRAELILLE. Lupausten kansalliset vaiheet – MATERIAALISET siunaukset – on annettu israelilaisten nykysille fyysisille jälkeläisille (1. Moos. 22:15–18), mutta lupausten ja pelastuksen HENGELLINEN vaihe – pelastus – tulee yksin Kristuksen kautta, ja on avoin myös pakanoille, jotka Kristuksen kautta tulevat Aabrahamin hengellisiksi lapsiksi ja perillisiksi lupausten mukaisesti (Gal. 3:7–9,29).

• Uskomme, että seurakunta on uskovien joukko, joita johtaa Pyhä Henki; ettei tosi JUMALAN SEURAKUNTA ole uskontokunta; että tämän hengellisen elimen inspiroitu nimi on "JUMALAN SEURAKUNTA" (Apt. 20:28); että seurakunnan tehtävä on tänään julistaa tulevan JUMALAN VALTAKUNNAN evankeliumia kaikille kansakunnille todistukseksi (Matt. 24:14), korostaen varoitusta Yhdysvalloille ja Britannialle niille kuuluvista profetioista (Hes. 33:7); sovittaa Jumalan yhteyteen, Kristuksen kautta pelastaa nykypäivänä kutsutut (Joh. 6:44); ja palvella Jumalan seurakuntaa. Seurakunnan jäseniä koulutetaan erityisesti tässä elämässä hallitsemaan Kristuksen kanssa tuhatvuotisessa valtakunnassa (Ilm. 20:6).

• Uskomme, että kuolevaisen ihmisen ainoa ikuisen elämän toivo on ylösnousemuksessa. Tuhatvuotisen valtakunnan lopussa KAIKKI, kaikkina aikoina eläneet ihmiset, jotka eivät ole saaneet oppia tuntemaan Jumalaa, herätetään fyysiseen elämään ja heille tarjotaan mahdollisuus pelastukseen (1. Kor. 15:22, Ilm. 20:5). Uskomme vanhurskasten ja vääräin ylösnousemukseen (Apt. 24:15, Dan. 12:2) – vanhurskasten iankaikkiseen elämään henkiolennoiksi maan päälle, vääräin toiseen kuolemaan tuliseen järveen (gehenna), jossa he tuhoutuvat iankaikkisena rangaistuksena (Ilm. 20:13–15).

• Uskomme Jeesuksen Kristuksen pikaiseen paluuseen hallitsemaan maata kuningasten Kuninkaana ja herrain Herrana (Ilm. 19:16); jolloin Kristus istuu Daavidin valtaistuimelle, palauttaa tuhatvuotisen valtakunnan vallan aikana kaiken maan päälle, ja perustaa Jumalan valtakunnan, jonka päämaja on ikuisesti maapallolla.