Tilaa ilmainen uutiskirje

1150 päivää

PASUUNA

1150 päivää

Daniel avautuu vihdoin! (Luku Kaksi)

Jatkoa: Jokapäiväinen

Danielin kirjan profetioista luku 8 on kaikkein väärinymmärretyin. Voit todistaa sen raamatunselitysteoksista. Moni kirkkokunta myöntää, ettei ymmärrä sen sanomaa. Nyt Jumala on ilmoittanut luvun täyden merkityksen. Danielin kirjan luvun 8 ymmärtäminen saa Raamatun heräämään eloon!

Jakeessa 26 Jumala käskee Danielia lukitsemaan näyn “sillä se tarkoittaa kaukaista”. Näkyä ei ollut määrä ymmärtää ennen lopunaikaa, jolloin näyn oli määrä täyttyä. Huomaa jae 17: “… Tarkkaa, ihmislapsi, sillä näky tarkoittaa lopun aikaa.

Nyt on lopunaika! Ymmärretään tämä elintärkeä lopunajan profetia.

Tb Fi

Jae 1 kertoo, milloin profetia kirjattiin. Daniel kirjasi näyn Belsassarin kolmantena hallitusvuotena – 550 eKr. Daniel oli tällöin Suusanin linnassa Eelamin maakunnassa (jae 2).

Näky alkaa jakeesta 3: “Minä nostin silmäni ja katsoin. Ja katso, oinas seisoi päin jokea, ja sillä oli kaksi sarvea; ja sarvet olivat korkeat, ja toinen oli toista korkeampi; ja korkeampi puhkesi esiin myöhemmin. Minä näin oinaan puskevan länteen, pohjoiseen ja etelään päin, eikä yksikään eläin kestänyt sen edessä, eikä kukaan voinut pelastaa sen vallasta. Se teki, mitä tahtoi; ja se tuli suureksi” (jakeet 3-4).

Mikä on jakeen 3 salaperäisen oinaan merkitys? Jumala paljastaa vastauksen jakeessa 20: “Kaksisarvinen oinas, jonka sinä näit, on: Meedian ja Persian kuninkaat.” Daniel eli ensimmäisen maailmaa hallinneen valtakunnan–Babylonian–aikana. Profetian alku kertoo sitä seuraavasta suuresta valtakunnasta–Meedo-Persian valtakunnasta. Meedo-Persian valtakunta tuhosi Babylonian valtakunnan 539 eKr. ja hallitsi vuoteen 331 eKr.

Jae 5 jatkaa profetiaa: “Sitten minä tarkkasin, ja katso: tuli kauris päivän laskun puolelta, kulki koko maan ylitse eikä maata koskettanut; ja kauriilla oli keskellä otsaa uhkea sarvi.” Kuka tai mikä on tämä kauris (tai vuohipukki), ja mitä “uhkea sarvi” edustaa? Raamattu tulkitsee jälleen itsensä. Jatka jakeesta 21: “Ja kauris on Jaavanin kuningas (Grekan maan kuningas, Biblia 1776), ja suuri sarvi, joka sillä oli keskellä otsaa, on ensimmäinen kuningas.” Kuinka selvää! Kauris edustaa kreikkalais-makedonialaista valtakuntaa, ja uhkea sarvi sen ensimmäistä kuningasta–Aleksanteri Suurta. Aleksanterin valtakunta valloitti meedo-persialaiset 331 eKr. aivan jakeiden 6 ja 7 profetian mukaan!

Jatka jakeesta 8: “Ja kauris tuli ylen suureksi; mutta kun se oli väkevimmillään, särkyi suuri sarvi, ja sen sijalle kasvoi neljä uhkeata sarvea, taivaan neljää tuulta kohti.” Ensimmäistä kreikkalaiskuningas Aleksanteria edustava sarvi särkyi. Aleksanteri Suuri kuoli voimansa huipulla Babylonissa kuumeeseen äkkinäisesti vain 33 vuoden vanhana.

Jae 22 ilmoittaa, miten Aleksanterin kuoleman jälkeen kävisi: “Ja että se särkyi ja neljä nousi sen sijalle, se on: neljä valtakuntaa nousee siitä kansasta, ei kuitenkaan niin väkevää kuin hän.” Kun Aleksanteri kuoli 323 eKr., hänen valtakuntansa jaettiin neljään osaan, joista mikään ei ollut voimaltaan Aleksanterin valtakunnan kaltainen.

Pidä mielessä aikajana. Daniel kirjasi näyn 550 eKr. Babylonian valtakunnan hallitessa. Babylon kukistui 539 Meedo-Persian toimesta, jonka puolestaan kukisti 331 eKr. Kreikka. Koska Aleksanteri kuoli 323 eKr., Danielin kyseisen profetian loppu ei voinut toteutua ennen 323 eKr.

Pieni sarvi

Jatketaan profetiaa jakeesta 9: “Ja yhdestä niistä puhkesi esiin sarvi, alussa vähäpätöinen. Se kasvoi suuresti etelään päin ja itään päin ja Ihanaan maahan päin.” Jotkut väittävät, että tämä pieni sarvi nousi ennen Aleksanterin valtakuntaa, mikä on mahdotonta, sillä se nousi Kreikan valtakunnan neljästä jakautumasta. Oli sarvi mikä oli, sarvi astui esiin Aleksanteri Suuren valtakunnan neljään jakautumisen jälkeen.

Mainitaan ensiksi sekaantumisen välttämiseksi, ettei jae viittaa Dan. 7:8 pieneen sarveen, joka nousi muiden sarvien keskeltä. Dan. 8:9 pieni sarvi nousee esille Aleksanterin valtakunnan yhdestä neljästä sarvesta.

Käytännöllisesti kaikki raamatunselitysteokset ovat yhtä mieltä siitä, että Danielin kirjan luvun 8 pieni sarvi on Antiokhos Epifanes. Antiokhos Epifanes nousi esille yhdestä jakautumasta muodostaen tavallaan kreikkalais-makedonialaisen valtakunnan ja Rooman valtakunnan välisen sillan. Antiokhos oli julma diktaattori, joka juonittelevien valheiden ja liehittelyn kautta saavutti Palestiinassa hallintovallan 176 eKr. Hän oli vastuullinen hävityksen kauhistuksen asettamisesta. Vuonna 168 eKr. Antiokhos ryösti ja häpäisi juutalaisten temppelin Jerusalemissa. Kreikkalainen historioitsija Polybius tarkkaa, että Antiokhos “rosvosi useimmat pyhäköt”. Lisäksi hän rasitti juutalaisia sietämättömillä veroilla. “Muinaishistorian myrskyisissä vaiheissa”, kirjoittaa Werner Keller kirjassa The Bible as History, “Israel ei ole säästynyt yhdeltäkään kansaa kohtaavalta kauhulta eikä häpeälliseltä teolta. Silti, ei koskaan aikaisemmin, ei edes Assyrian eikä Babylonian aikana, se ei kokenut yhtä kovaa iskua kuin Antiokhos Epifaneen säädös, jolla hän toivoi voivansa musertaa ja tuhota Israelin uskon” (ks. myös 1. Makkabilaiskirja 1:44).

Tämä Danielin profetia pätee myös lopunajan Antiokhokseen, jonka päämäärä on hengellisen Israelin–Jumalan seurakunnan–uskon tuhoaminen.

Lisäksi löytyy lopunajan hävityksen kauhistus aivan kuten Danielin kirjan luvussa 8, Matteuksen evankeliumin luvussa 24 ja Luukkaan evankeliumin luvussa 21. Olemme olleet monia vuosia tietoisia asiasta, mutta mitä emme ole ymmärtäneet on profetian hengellistä ulottuvaisuutta.

Kun jo mainitsimme, Dan. 8:17 loppuosa kuuluu: “Tarkkaa, ihmislapsi, sillä näky tarkoittaa lopun aikaa.” Jakeelle löytyy varmasti historiallinen täyttymys, mutta suurin osa profetiasta täyttyy nykypäivänä, kuten jae 23 todistaa: “Ja heidän valtansa lopulla, kun luopiot ovat täyttäneet syntiensä mitan...”

Lopunajan Antiokhos

Näky koskee kokonaisuudessaan temppelin ilta- ja aamu-uhreja. Tänään temppeli on Jumalan seurakunta (Ef. 2:20–21). Koko näky, kuten tulemme näkemään, koskee siis pääasiallisesti Jumalan seurakuntaa! Olemme aina opettaneet, että Antiokhos edustaa tänä lopunaikana henkiin herätettyä Rooman valtakuntaa hallitsevaa henkilöä. Lisäksi Antiokhos edustaa henkilöä, joka hallitsee Jumalan lopunajan seurakuntaa!

Kun Antiokhos matkasi muinoin Jerusalemiin, hän häpäisi ensimmäiseksi temppelin, minkä jälkeen hän rosvosi koko kaupungin. On tärkeää, että ymmärrämme tämän tähdellisen aikajanan.

“Hän ylpeili sotajoukon ruhtinastakin vastaan, ja [hänen toimestaan, alkuteksti] otettiin pois jokapäiväinen uhri, ja hänen pyhäkkönsä paikka kukistettiin. Myös sotajoukko [oli hänelle annettu jokapäiväistä uhria vastaan synnin tähden, oikeampi käännös Biblia 1776]. Se sarvi heitti totuuden maahan, ja mitä se teki, siinä se menestyi” (Dan. 8:11–12). Jakeesta on hyvä huomata useita asioita. Jae 11 puhuu asevoimatermein; Jollain, jossain on otsaa haastaa Jeesus Kristus, sotajoukon päämiehemme. Vain saatana kykenee motivoimaan ihmisen toimimaan kuvatun uskaliaasti.

Jae 12 ilmoittaa, että saatanalle annettiin armeija “ jokapäiväistä vastaan”. “Jokapäiväinen uhri” otettiin pois hänen kauttaan. Aivan kuten Dan. 12:11, “uhri” on kursiivilla eikä sitä löydy alkukäännöksestä. Muinaisessa temppelissä uhrattiin päivittäin. Tänään temppeli on seurakunta–ja taas profetian jokapäiväinen viittaa seurakunnan uhriin eli seurakunnan työhön.

Huomaa, että jakeessa jokapäiväinen otetaan pois synnin tähden. Tapahtuma eroaa Dan. 12:11, jossa “jokapäiväinen” otetaan pois vanhurskauden tähden–turvapaikkaan. Danielin kirjan luvussa 12 lopunajan Antiokhos hajottaa väkivaltaisesti pyhän kansan, mutta Danielin kirja luvussa 8, hän saapuu temppeliin liehittelevillä juonilla hienovaraisesti.

Danielin kirja luku 8 kertoo synnistä, totuuden maahan heittämisestä–saatanallisen sotajoukon menestyksestä jokapäiväistä tuhotessaan–kaikki tämä Jumalan seurakunnan pyhäkössä. Kuvattu tuho ei tapahdu suuressa ahdistuksessa vaan koetaan Jumalan seurakunnassa ennen suurta ahdistusta. Seurakunnan sisältä löytyy mies, joka toimii kuin olisi Jumala, suurentaen itsensä jopa sotajoukon ruhtinasta vastaan, ja heittää totuuden maahan. Saatana on tämän miehen takana; Mies otti pois jokapäiväisenjatkuvan–Jumalan työn.

Jakeen 12 mainitsema synnin tähden merkitsee kapinaa, syntiä laillista auktoriteettia vastaan. Jokapäiväinen otettiin pois synnin takia. Jumalan seurakunnan kimppuun käytiin sisältä käsin. Ei esitetä, että seurakunta kuolisi eikä työ laikkaisi kokonaan. Työ lakkautettiin ainoastaan hetkellisesti, synnin takia. Saatana otti pois jokapäiväisen, sotaretken kaltaisesti (kuten muinoin Antiokhos). Saatana tuhosi Jumalan omien uskon tehdä Jumalan työtä–sama päämäärä kuin muinoisella Antiokhoksella!

“Sitten minä kuulin yhden pyhän puhuvan, ja toinen pyhä sanoi sille, joka puhui: Kuinka pitkää aikaa tarkoittaa näky jokapäiväisestä uhrista ja kauhistavasta rikoksesta: pyhäkön ja sotajoukon alttiiksi antamisesta tallattavaksi?” (jae 13). Toisin sanoen kuinka kauan jokapäiväinen–Jumalan työ–keskeytetään?

2300 uhria

Vastaus löytyy jakeesta 14: “Ja hän sanoi minulle: Kahtatuhatta kolmeasataa iltaa ja aamua; sitten pyhäkkö asetetaan jälleen oikeuteensa.” Ei 2300 päivää–2300 iltaa ja aamua. Jakeessa 26 näkyä kutsutaan jopa näyksi “illoista ja aamuista”. 3 Moos. 6:9 ja 12 osoittavat, että jokapäiväinen uhri toimitettiin illalla ja aamulla.

Tämä profetian merkitys on selvä: Jokapäiväisen oli määrä lakata, synnin tähden, 2300 ilta- ja aamu-uhrin ajaksi. H. Armstrong opetti aina, että koska uhrit toimitettiin muinoin kahdesti päivässä, kesto oli itse asiassa 1150 päivää. 1150 päivän lopulla “sitten pyhäkkö asetetaan jälleen oikeuteensa”. Oikeuteensa tarkoittaa: Asettaa oikeaksi, suoraksi, todeksi, oikeudenmukaiseksi, vanhurskaaksi. Rsv kääntää, että pyhäkkö “tullaan asettamaan ennalleen sen oikeaan tilaan”. Milloin? 1150 päivää siitä kun se poistettiin synnin tähden.

Muista, Danielin kirjan luvussa 8 saatana poistaa jokapäiväisen synnin tähden. Dan. 12:11 Jumala poistaa sen vanhurskauden tähden, kun suuri ahdistus alkaa. Danielin kirjan luvun 8 Jumalan työn pysähtyminen tapahtuu itseasiallisesti paljon ennen suuren ahdistuksen alkamista. Kysymys kuuluu: milloin saatana otti pois jokapäiväisen synnin tähden, ja milloin 1150 päivää loppuu?

Laittomuuden ihminen

2.Tess. luku 2 ilmoittaa, koska 1150 päivää alkaa. Se on rinnakkainen jae Dan. 8:10–12 jakeille. Tessalonikan uskonveljet olivat järkyttyneitä valheellisesta kirjallisuudesta sekä valheista koskien Kristuksen paluuta. Paavali kirjoitti hämmennyksen selvittääkseen. “Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi, tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala” (2. Tess. 2:3-4). Malakian viesti todistaa kiistattomasti, että tänä lopunaikana Jumalan temppeli on seurakunta–mikä merkitsee, että tämä laittomuuden ihminen soluttautui Jumalan seurakuntaan juonilla ja petoksella, aivan kuten muinainen Antiokhos. Tämä lopunajan laittomuuden ihminen korottaa itsensä yli Jumalan, ei välttämättä sanoin, mutta toimiensa kautta. Laittomuuden ihmisen ensisijainen päämäärä on pysäyttää jokapäiväinen ja heittää Jumalan totuus maahan–kaikki “rakkauden” ja ”rauhan” nimessä.

“Ettekö muista, että minä, kun vielä olin teidän tykönänne, sanoin tämän teille? Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy” (jakeet 5-6). Tämä syntinen johtaja olisi ilmaantunut aikaisemmin vailla mikä häntä vasta pidättää. Joku pidätti miehen ilmestymistä. “Sillä laittomuuden [synnin] salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää” (jae 7). Joku pidätti tätä laittomuuden ihmistä, ja sitten pidättäjä poistettiin tieltä.

Herbert W. Armstrongin ja hänen kirjoituksensa tuntevat ovat tietoisia, kuinka H. Armstrong hillitsi ja pidätti monta kapinaa ja pettämistä–erityisesti 1970-luvulla, jolloin kymmenet pastorit, hänen oma poikansa mukaan lukien, piti erottaa seurakunnasta. Vapaamieliset pyrkivät vesittämään Jumalan totuutta H. Armstrongin ollessa pois päämajasta maailmanjohtajia tapaamassa.

H. Armstrong tunnisti lyhyen aikaa ennen kuolemaansa 1986, vaikka työ oli kasvanut runsaasti seitsemän vuoden ajan, taustalla edelleen vaikuttavan vapaamielisen linjan. Hän esitti jopa lausuman, että osa odotti haaskalintujen lailla hänen kuolemaansa pyrkimyksenä kaapata valta seurakunnassa!

16. tammikuuta 1986 H. Armstrong poistettiin tieltä. Kyseisenä päivänä alkoi Danielin kirjan luvun 8 suuri hengellinen sota. Kyseisenä päivänä saatana alkoi työskennellä pääasiallisesti yhden miehen kautta, systemaattisesti purkaa ja heittää H. Armstrongin opettamaa totuutta maahan.

1150 päivää

Hengellinen tuhotyö on hyvin dokumentoitu–jopa H. Armstrongin elämäntyön tuhoajat ovat myöntäneet tuhotyön. 16. tammikuuta 1986 jokapäiväinen otettiin pois, mikä oli merkki 1150 päivän alkamisesta.

Kun laskemme 1150 päivää 16. tammikuusta 1986 lähtien, päädymme 11. marraskuuta 1989 lauantaihin. Minut erotettiin Worldwide Church of God -seurakunnasta 7. joulukuuta 1989, koska ylläpidin H. Armstrongin opetuksia. Erottaminen tapahtui lähes yhdeksän kuukautta 1150 päivän päättymisen jälkeen. Minut erotettiin käsikirjoitukseni takia, joka painettiin myöhemmin Malakian viesti -kirjana. Työstin käsikirjoitusta lähes yhdeksän kuukautta! Vaikka en muista tarkka päivämäärää, jona Jumala alkoi ilmoittaa minulle Malakian viestiä, on turvallista sanoa, että se alkoi 11. maaliskuuta 1989 tienoilla. Malakian viesti paljasti senaikaisen suurpetoksen seurakunnassa. Se osoitti, kuinka työ pysäytettiin synnin – “laittomuuden miehen” toimesta.

Jumala aloittaa työnsä aina pienimuotoisesti (ks. Sak. 4:10). Kristus vertasi valtakuntaansa sinapinsiemeneen, joka on siemenistä pienin, mutta kasvaessaan yrteistä suurin (Matt. 13:31–32). Jumala alkoi puhdistaa pyhäkköä 11. marraskuuta 1989. On totta, että puhdistaminen alkoi yksin minusta, mutta eikö Jumala toimi aina yhden miehen kautta? Jumala ilmoitti Malakian viestin yhdelle miehelle. Vuonna 1989 Jumala ilmoitti sen–minulle. Sitten 7. Joulukuuta, minä sekä assistenttini John Amos kutsuttiin Pasadenaan, Californiaan, jossa meidät erotettiin Malakian viestin vuoksi äkkinäisesti pastorin toimistamme ja Worldwide Church of God -seurakunnasta. Katso, mitä Jumala on saanut aikaan tämän jälkeen–mitä vaatimattomimman alun jälkeen. Mistä löytyy tänään jokapäiväinen? Mikä ryhmä jatkaa H. Armstrongin työtä? Ne, joilla on avoimet silmät, näkevät selvästi. H. Armstrongin työ on virvoitettu. Hänen työnsä pysäytettiin, mutta se ei kuollut–kiitos Jumalan Jumalan Filadelfian seurakuntansa tekemän työn kautta. Jumala on puhdistanut pyhäkön. Jumala on puhdistanut ne, jotka ovat olleet halukkaita mitattavaksi.

Sotajoukko

On tähdellistä ymmärtää sotajoukko-sanan merkitys. “Ja yhdestä niistä puhkesi esiin sarvi, alussa vähäpätöinen. Se kasvoi suuresti etelään päin ja itään päin ja Ihanaan maahan päin” (Dan. 8:9). Pieni sarvi on Antiokhos, joka edustaa pyhän Rooman valtakunnan tulevaa johtajaa, mutta edustaa lisäksi Jumalan oman seurakunnan johtajaa.

Profetia on kaksinainen. Ensiksi löytyy saatanan vaikutuksen alainen Antiokhos, jonka pyrkimys on tuhota Jumalan seurakunta, hengellinen Israel, sisältä käsin. Löytyy myös pyhää Rooman valtakuntaa johtava Antiokhos, joka tulee tuhoamaan Israelin valtiot.

“Ja se kasvoi taivaan sotajoukkoon asti ja pudotti maahan osan siitä sotajoukosta ja tähdistä ja tallasi niitä” (jae 10). Revised Standard Version kääntää osan “tähtisotajoukosta”. Jumalan omia auttavat tähdet eli Jumalan enkelit (Ilm. 1:20), Jumalan omien apua pyytäessä. Tämä paha voima “tallasi niitä”–lopunajan laodikealaisia–pyhiä, jotka rikkovat Jumalan lakia.

Strong’s Concordance määrittelee sanan sotajoukko “suuri joukko henkilöitä, erityisesti sotaan järjestyneitä” ja “sotamiehiä, armeija”. Ilmaisu tarkoittaa myös kerätä sotamiehiä sotimaan.

Sotajoukko voi viitata demoni-, enkeli- tai ihmisarmeijaan. Jumala omaa enkeliarmeijan ja pyhien armeijan. Saatana omaa demoniarmeijan ja ihmisarmeijan–syntiä tekevien pyhien armeijan.

“Hän ylpeili sotajoukon ruhtinastakin vastaan, ja tältä otettiin pois jokapäiväinen uhri, ja hänen pyhäkkönsä paikka kukistettiin” (jae 11). Sanat on kirjattu sotaterminologia käyttäen. Sotajoukon ruhtinas on Kristus. Tämä Jumalan seurakunnan sisällä oleva Antiokhos taistelee Kristusta vastaan.

Löytyy kaksi syntiä. Jokapäiväinen, eli Jumalan työ otetaan pois tämän pahan miehen toimesta. Lisäksi pyhäkön paikka, jossa Jumalan työtä tehdään, heitetään maahan.

Kuvattu paha Antiokhos otti haltuunsa Jumalan seurakunnan. Vain tosi pyhät pysyivät uskollisina Jumalalle, ja Jumala jatkoi työtään heidän kauttaan.

Jumala tekee aina työtään ihmisten, miesten ja naisten kautta. Jumalan työn tuhoamisen jälkeen työn jatkaminen vaatii aikaa.

Myös sotajoukko oli hänelle annettu jokapäiväistä uhria vastaan synnin tähden. Se sarvi heitti totuuden maahan, ja mitä se teki, siinä se menestyi” (jae 12, alkuteksti). Pahalle Antiokhokselle annettiin armeija Jumalan omia taistella Jumalaa vastaan! Saatana antoi hänelle tämän armeijan, koska Jumalan omat tekivät syntiä.

2. Tess. luku 2 kutsuu samaa tapahtumaa kreikaksi “suureksi luopumukseksi”, mikä on toinen tapa ilmaista, että he “heittivät totuuden maahan”, tai tuhosivat Jumalan omien uskon.

Sinun on omattava totuus, ennen kuin voit heittää sen maahan! Kuka omasi tänä lopunaikana totuuden? Jumala lähetti lopunajan Elian (Herbert W. Armstrongin) asettamaan kaiken kohdalleen” (Matt. 17:10–11).

Elian on oltava Danielin kirjan luvun 8 lähde, sillä Elia asetti kaiken kohdalleen–kaikki päätotuudet tänä lopunaikana!

Sitten, kun seurakunta alkoi kapinoida, Jumala käski tosi valittujaan “profetoimaan taas” (Ilm. 10:11). Meidän täytyy jatkaa Jumalan jatkuvaa profetoimalla taas kuten H. Armstrong–kuten aina, uudella ilmestyksellä lisättynä.

Asia on yksinkertainen ja looginen jos ymmärrämme Jumalan totuuden.

Jokainen Jumalan seurakunnan jäsen omaa vakavan velvollisuuden pitää maailma ja synti pois Jumalan seurakunnasta. Jumalan totuudesta kiinni pitäminen vaatii jatkuvaa taistelua. Saatana on totaalisesti omistautunut tuhoamaan Jumalan totuuden.

Meidän täytyy taistella pitääksemme saatanan ja synnin loitolla. Tämä tarkoittaa, että tarvitsemme Jumalan hallitusta–jota johtaa H. Armstrongin kaltainen mies–joka toimeenpanee Jumalan lakia. Laodikealaiset lankesivat juuri tässä asiassa. He hylkäsivät Jumalan H. Armstrongille antaman hallituksen. Ainoastaan pcg jatkaa samaa hallitusta. Joka ainoa laodikealaisryhmä hylkäsi Jumalan hallituksen, miksi he ovat laodikealaisia!

Mitä hengellinen sodankäyntimme koskee? Sodankäynti koskee totuuden puolesta taistelemista. Kun omaamme totuuden, perustava velvollisuutemme on varjella saatanaa heittämästä totuutta maahan. Olemme Jumalan uskollinen sotajoukko–uskon puolustajia.

Jumalan hallituksen ja lain toimeenpaneminen ovat ainoita keinoja suojella Jumalan kallisarvoista totuutta.

Jumalan seurakunta on kärsinyt tänä lopunaikana luultavasti pahimman tappionsa, Jumalan hallituksen hylkäämisen tähden, mikä on suuri syntiinlankeemus.

Mistä löydämme tänä päivänä Danielin kirjan luvun 8 sodan? Kun tunnemme Jumalan totuuden, vastaus käy kivuliaan ilmeiseksi!

Sotajoukko, eli Jumalan oma armeija, on annettu “tallattavaksi” sen kapinan takia (jae 13). Tämä on lopunajan suurin kriisitilanne! Miksi? Koska moni laodikealainen menettää pelastuksensa. Mikään ei voi olla vakavampaa.

Viimeisenä aikana

Daniel ei ymmärtänyt Jumalan hänelle antamaa näkyä. Jumala lähetti arkkienkeli Gabrielin selittämään sitä Danielille (jakeet 15–16). “Tarkkaa, ihmislapsi”, Gabriel sanoi, “sillä näky tarkoittaa lopun aikaa” (jae 17). Lausuma tarkoittaa juuri tätä! Vaikka profetia on kaksivaiheinen, ja kappale täyttyi toisella vuosisadalla eKr. osaksi Antiokhos Epifaneksen toimesta, sen pääasiallinen täyttymä on “lopun aikana”–aikana juuri ennen Jeesuksen Kristuksen maan päälle paluuta.

“Ja kun hän puhui minulle”, Daniel kirjoitti, “olin minä horroksissa, kasvot maata vasten; mutta hän tarttui minuun ja nosti minut seisomaan. Sitten hän sanoi: Katso, minä ilmoitan sinulle, mitä on tapahtuva viimeisenä vihan aikana; sillä lopun aikaa tämä tarkoittaa [määrättynä aikana on loppu, alkuteksti] ” (jakeet 18–19). Tämä kaikki tapahtuu “viimeisenä aikana”–lopun ajan lopulla, kuten olemme useasti esittäneet. Elämme esitettyä aikaa! Huomaa, että “määrättynä aikana on loppu”. “viimeistä aikaa” tarkoittava määrätty aika tarkoittaa 1150 päivää. Tämä on tullut ja mennyt–tarkoittaen, että Kristuksen paluuseen ei ole enää paljon aikaa.

Siirry jakeeseen 23: “Ja heidän valtansa lopulla, kun luopiot ovat täyttäneet syntiensä mitan, nousee kuningas, kasvoilta röyhkeä ja juonissa taitava.” Pidä mielessäsi asiayhteys. Päätäyttymys on lopunaikana. Tässä puhutaan edelleen, mitä tapahtuu seurakunnan sisällä. Kyseessä on aika, jona luopiot “ovat täyttäneet syntiensä mitan”–Laodikean aikakaudella, laittomuuden ihmisen johtamana.

“Ja väkevä on hänen voimansa, vaikka ei tosin hänen omasta voimastaan, ja ihmeellisen paljon hän saa aikaan hävitystä; ja hän menestyy siinä, mitä hän tekee, ja hän tuottaa turmion väkeville ja pyhien kansalle” (jae 24). Tässä vaikuttaa huomattavasti suurempi kuin pelkkä fyysinen voima; miehen takana oan saatana. Kuten olemme opettaneet aikaisemmin, jae viittaa saatanan-innoittavaan suurta väärää kirkkoa johtavaan mieheen päämääränä yhdistetty Eurooppa. Jakeen mies edustaa Hitler-tyyppistä johtajaa, joka nousee pyhän Rooman valtakunnan johtajaksi.

Seuraava jae on vielä kuvaavampi: “Ja hänen oveluutensa tähden onnistuu petos hänen kädessään. Hän hautoo suuria sydämessään, ja keskellä rauhaa hän tuottaa turmion monille. Ruhtinasten ruhtinastakin vastaan hän nousee, mutta ilman ihmiskättä hänet muserretaan” (jae 25). Mies tuhoaa monta ihmistä julistamalla rauha, rauha–tai rakkaus, rakkaus–mutta toimii päinvastaisesti. Mies harjoittaa petosta.

Kaiken takana on saatana, valheen ja petoksen isä (Joh. 8:44). Hän ei saavu koskaan sodan julistuksella – vaan julistaa jatkuvasti “rakkautta” ja “rauhaa”. (Paavali jopa ilmoitti, että paholainen verhoutuu “valkeuden enkeliksi” in 2. Kor. 11:14.) Älä erehdy asiasta, saatanan tavoite on tuhota! Hän tuhoaa rauhalla, ja kuten Lange’s Commentary lisää, “yhtäkkisesti pahoin päämäärin”.

Daniel 8:26 kirjoittaa: “Ja näky illoista ja aamuista, josta oli puhe, on tosi. Mutta sinä lukitse näky, sillä se tarkoittaa kaukaista aikaa.” Elämme tänään keskellä näkyä, joka tapahtuu Jumalan temppelissä. Koko näky koskee Jumalan seurakuntaa juuri nyt–viimeisenä aikana. Daniel yrittää saada meidät näkemään, millaista sotaa käydään kulissien takana.

Tämä on ainoa pelastuksen aika Jumalan seurakuntaan tänään kutsutuille jäsenille. Tuomio on tänään kohdallamme. Jos epäonnistumme tänä aikana, meillä ei ole toista mahdollisuutta.

Jumala esittää tämän tarkasti päivä päivältä suunnitellun profetian varsin yksityiskohtaisesti! Kaiken takana on suuresti rakastava Jumala. Jos Jumala joutui auttamaan näyn antamiseksi Danielia näin kovasti taistelemaan saatanaa vastaan, kuinka suuren taistelun me kohtaamme, kun Jumala avaa mielemme vastaanottamaan ja julistamaan tämän viestin? Saatanan viha vaahtoaa parhaillaan. Saatana on heitetty maan päälle, ja keskittää katseensa sinuun–sinun uskoosi. Kuinka vastaat hänen iskuunsa? Oletko monen paineen alla periksi antaneen laodikealaisen kaltainen? Vai vastaatko haasteeseen Danielin lailla?

“Ja minä, Daniel, olin raukea ja sairastin jonkin aikaa. Sitten minä nousin ja toimitin palvelusta kuninkaan tykönä; ja minä olin hämmästyksissäni näyn tähden enkä sitä ymmärtänyt” (jae 27). Vaikka Daniel ei kyennyt ymmärtämään näkyä, hän oli näystä hämmästyksissä! Kuinka hämmästyksissäsi sinä, näyn ymmärtävä, olet näystä?

Jatkuu: Kaksi hävityksen kauhistusta