Tilaa ilmainen uutiskirje

Ilmestys

PASUUNA

Ilmestys

Daniel avautuu vihdoin! (Luku Kuusi)

Jatkoa: Pyhäkkö

Vanha testamentti sisältää monia profeetallisia kirjoja, mutta Uusi Testamentti omistaa oikeastaan ​​vain yhden kirjan kokonaisuudessaan profetialle–Ilmestyskirjan, eniten rinnastettavissa Vanhan testamentin Danielin kirjaan.

Anchor-raamattu kutsuu Danielin neljää suurta näkyä ”neljäksi ilmestykseksi”, koska ne muistuttavat varsinaista ilmestystä–Ilmestyskirjaa. Kävimme jo lyhyesti läpi Danielin kirjan luvun 2 suuren kuvapatsaan, joka esittää neljää peräkkäistä maailmaa hallitsevaa valtakuntaa aina Jeesuksen Kristuksen paluuseen asti. Ilmestyskirja käsittelee pääpainoisesti neljättä valtakuntaa–Rooman valtakuntaa.

Tb Fi

Sir Isaac Newton tokaisi aikoinaan näiden kahden kirjan yhtäläisyydestä: ”Johanneksen ilmestys on kirjoitettu samalla tyylillä ja kielellä kuin Danielin profetiat, ja on samassa suhteessa niihin kuin ne toisiinsa, niin että ne kaikki yhdessä muodostavat yhden täydellisen profetian.” Uskon, että tämä oli hyvä havainto.

Jokapäiväisen tekeminen

H. Armstrong esitti usein, että saatana pyrkii saattamaan Jumalan seurakuntaan aina vääriä oppeja. Me puolestamme taistelemme pitääksemme ne seurakunnan ulkopuolella. Taistelemme edelleen asian puolesta.

Näimme jo Danielin kirjan luvusta 8, kuinka tänä lopunaikana ilmestyisi mies, joka toimisi ​​Jumalan jokapäiväistä työtä vastaan. Dan. 8:11 ilmoittaa, että miehen toimesta ”otettiin pois jokapäiväinen uhri, ja hänen pyhäkkönsä paikka kukistettiin”. Eli 1150 päivän ajan mies (itse asiassa mieheen vaikuttava saatana) kykeni pysäyttämään jokapäiväisen, mutta Jumala vastasi petokseen herättämällä uuden työn.

Danielin kirja luku 12 osoittaa, mitä jokapäiväisen pettäville ja sitä vastaan työskenteleville tapahtuu. ”Ja minä kuuntelin pellavapukuista miestä, joka oli virran vetten yläpuolella, ja hän nosti oikean ja vasemman kätensä taivasta kohti ja vannoi hänen kauttansa, joka elää iankaikkisesti: Siihen on vielä aika, kaksi aikaa ja puoli aikaa [Ilmestyskirjan kaltaista kieltä]. Ja kun pyhän kansan yhden osan hajotus [tai hajaannuttaminen] on loppunut, silloin nämä kaikki täyttyvät” (jae 7). Kyseessä on 3 1/2 vuottava kestävä suuri ahdistus. Jumala vakuuttaa absoluuttisesti, että hän hajottaa ja tuhoat tuolloin kaiken, mikä ei ole rakennettu Jumalan totuudelle.

”Ja siitä ajasta, jolloin jokapäiväinen uhri poistetaan ja hävityksen kauhistus asetetaan, on oleva tuhat kaksisataa yhdeksänkymmentä päivää” (jae 11). Myös tässä kieli on samanlaista kieltä kuin Ilmestyskirjassa. ”Autuas se, joka odottaa ja saavuttaa tuhat kolmesataa kolmekymmentä viisi päivää” (jae 12). Tänä lopunaikana vain vähäinen jäännös jatkaa Jumalan alkamaa työtä. Ainoastaan pieni ihmisjoukko taistelee yhä edelleen Jumalan totuuden tuhoamaan pyrkiviä ihmisiä vastaan.

Seurakunnan aikakaudet

Siirrytään nyt Ilmestyskirjaan. Jumalalla on Johannekselle antamassaan näyssä paljon sanottavaa jokapäiväisestä. Huomaa Ilm.2:25–26: ”Pitäkää vain, mitä teillä on, siihen asti kuin minä tulen. Ja joka voittaa ja loppuun asti ottaa minun teoistani vaarin, sille minä annan vallan hallita pakanoita.” Miksi meidän on pidettävä kiinni? Pätevöidymme, kun pidämme meille annetusta kiinni!

Pätevöityvät saavat Jumalalta suuren voiman. ”Ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, niinkuin saviastiat heidät särjetään–niinkuin minäkin sen vallan Isältäni sain–ja minä annan hänelle kointähden.” (jakeet 27–28). Kointähti on Jeesus Kristus! Olemme Kristuksen morsian. Jumala ilmoittaa antavansa meille palkkion, jos pidämme hänen antamastaan kiinni. Jumala varmistaa, että saamme runsaan palkkion.

”Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo” (jae 29). Kuinka moni seurakunnista ei kuule? Katso, mitä tapahtui seuraavalle seurakunnan aikakaudelle.

”Ja Sardeen seurakunnan enkelille kirjoita: Näin sanoo hän, jolla on ne Jumalan seitsemän henkeä ja ne seitsemän tähteä: Minä tiedän sinun tekosi: sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut” (Ilm. 3:1). Sardeen keskiajalla perustettu seurakunta oli H. Armstrongin vuonna 1930 esiin astuessa kuollut. Sardeen aikakauden seurakuntalaiset eivät hyväksyneet annettua totuutta! He kuvittelivat olevansa vanhurskaita, mutta Jumala ilmoittaa, että he olivat kuolleita.

Jumalan täytyi herättää uusi aikakausi yhden miehen–Herbert W. Armstrongin–kautta. Tämä lopunajan Elia oli uskollinen alusta loppuun; ei horjunut milloinkaan. H. Armstrong asetti kaiken kohdalleen. H. Armstrongin oli suuri Jumalan palvelija! W. Armstrong ei tehnyt kompromisseja, ja ymmärrä, mitä tämä yksi mies saavutti.

Jumalan tahto on, että meistä jokainen, sinä toimit tehokkaammin. Jumala antaa meille pian vallan hallita pakanoita. Omaamme valtavan tehtävän. Yksi Jumalan voimaan turvaava ihminen kykenee valtaviin suorituksiin.

Huomaa, mitä Jumala profetoi Filadelfian aikakauden seurakunnasta–aikakaudesta, jona H. Armstrong asetti kaiken kohdalleen. ”Ja Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoita: Näin sanoo Pyhä, Totinen, jolla on Daavidin avain, hän, joka avaa, eikä kukaan sulje, ja joka sulkee, eikä kukaan avaa. Minä tiedän sinun tekosi. Katso, minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea; sillä tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä olet ottanut vaarin minun sanastani etkä ole minun nimeäni kieltänyt” (jakeet 7–8) – eli et ole auktoriteettiani kieltänyt. H. Armstrong ei kieltänyt Jumalan hallitusta vaan asetti kaiken kohdalleen!

Filadelfia-sana tarkoittaa veljesrakkautta. Jumala kykeni rakentamaan kannattajien yhtenäisyyden takia suuren työn. Jumalan tahto on, että haluaa, että hänen seurakuntaansa on läheinen perhe, miksi toimimme perheen lailla. Jumalan perhe on ratkaisu maailman ongelmiin. Maailman ihmisillä on tarve nähdä rakastava perhe–ihmiset, jotka ovat valmiita kuolemaan toistensa puolesta, jotka eivät tapa toisiaan! Emme saa pelkästään puhua rakkaudesta–meidän on osoitettava rakkauttaelää rakkauden mukaan. Meidän tulee toimia esimerkkinä maailman ihmisille–osoittaa ihmisille, kuinka rakastaa toisiaan, kuinka rukoilla yhdessä, kuinka kasvattaa lapsia.

Jumalan tarkoittamalla tavalla toisiamme rakastaminen vie meidät läpi kaiken. Olemmeko liian hienostuneita ollaksemme Jumalan toivoma läheinen perhe?

Huomaa, että Jumala ilmoittaa jakeessa 8, että hän on asettanut eteemme ”avoimen oven”, mikä on jokapäiväinen. Vaikka Jumala avaa tänään jatkuvasti ovia, useimmat eivät kävele niiden läpi. Taistelumme päämäärä on varmistaa, ettemme toimi erillään jokapäiväisestä, avoimesta ovesta. Miten saavutamme tämän päämäärän? Jumalan rakkaudella. Meidän tulee rakastaa ensimmäiseksi, ennen kaikkea muuta, Jumalaa ja Jumalan työtä. Miksi Jumala rakastaa tätä työtä niin suuresti? Koska Jumala rakastaa tosissaan tätä maailmaa. Jos me rakastamme maailman ihmisiä yhtä paljon kuin Jumala, toimitamme jokapäiväisen, jota maailma tarvitsee ratkaistakseen ongelmansa.

Miksi saatana hyökkää työmme kimppuun raivoisesti? Koska saatana tietää, kuinka tosissaan viestiämme kuuntelevat ihmiset toimivat: he uskovat viestimme.

”Katso, minä annan sinulle saatanan synagoogasta niitä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan valhettelevat; katso, minä olen saattava heidät siihen, että he tulevat ja kumartuvat sinun jalkojesi eteen ja ymmärtävät, että minä sinua rakastan” (jae 9). Maan päältä löytyy ryhmä ihmisiä, joita Jumala todella rakastaa, jotka omaavat Jumalan hallituksen. Jumala ilmoittaa pakottavansa kaikki eriävät H. Armstrongin opetukset hylänneet ryhmät palaamaan luokseen ja tietämään, että hän rakasti valittujaan. Itse asiassa Jumala saattaa koko maailman tietämään, että hän rakasti meitä. Sitten me näytämme heille, kuinka he voivat rakastaa toinen toistaan.

Eikö olekin helppo esittää omaavansa rakkauden? Se on huijarirakkautta. Jumala haluaa, että todistamme rakkautemme häneen ja kanssaihmisiin hyväksymällä hänen hallituksensa, mikä on jakeen 9 aihe–Jumalan hallitus. Saatana tietää tämän todeksi, ja minkä hän pyrkii tuhoamaan kaikkein ensimmäiseksi? Saatana omasi Jumalan seurakunnan sisällä synagogan, joka omistautui tuhoamaan Jumalan hallituksen! Saatana saa ihmiset tekemään syntiä tällä keinolla: tuhoamalla Jumalan hallituksen.

Missä on Jumalan hallitus maan päällä? Vain yhdessä paikassa. Jumalan tosi seurakunnan hallitus on sama hallitus, joka tulee hallitsemaan maapalloa ja maailmankaikkeutta ikuisuuden! Puhun suuresta asiasta! Jumalan hallitus kasvaa aina ja ikuisesti. Missä on jokapäiväinen? Missä on tämä hallitus?

Danielin kirjojen luvuissa 8 ja 11 on kyse juuri taistelu Jumalan hallituksesta. Hallitus on kaikki kaikessa. Jos menetämme hallituksen, menetämme kaiken. Ilman Jumalan hallitusta, emme kykene astumaan avoimesta ovesta.

”Katso, minä seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan, ja hän minun kanssani” (jae 20). Kristus seisoo ulkopuolella ja koputtaa laodikealaisten ovelle. Kenen kautta Kristus kolkuttaa? Mistä löytyy Kristuksen hallitus maan päältä? Meidän täytyy tietää.

Ilmestyskirjan arvo

Siirrytään nyt Ilmestyskirjan lukuun 10. Huomaa jae 6: ”Ja vannoi hänen kauttansa, joka elää aina ja iankaikkisesti, hänen, joka on luonut taivaan ja mitä siinä on, ja maan ja mitä siinä on, ja meren ja mitä siinä on, ettei enää ole oleva aikaa” – tai ”ei enää viivettä”, kuten Revised Standard Version kääntää. Milloin tapahtumat viivästyivät? H. Armstrong kirjoitti vuonna 1984: ”Niinpä Ilmestyskirjan luku 10 osoittaa, että kun työmme näytti olevan yli kymmenen vuotta sitten lähellä valmistumistaan, Jumala viivytti maailmantapahtumia ja minulle annettiin toimeksianto saattaa nyt viesti Jumalan valtakunnasta monille kuninkaille tai monille kansoille, eri kieliä puhuville. Nyt ajassa taaksepäin katsoessani, totean toimineeni juuri näin, etenkin vuodesta 1972 lähtien.” H. Armstrong tiesi, että Jumala oli viivästyttänyt maailman tapahtumia.

Mutta nyt elämme kirjasen aikaa, jolloin ei ole enää viivettä. Tapahtumat kiitävät valon nopeudella. Yhdysvalloilla on edelleen vahva sotilaallinen voima maailmassa, mutta se on romahtamisen partaalla. Ilmestyskirjan luku 10 osoittaa, että kaikki tapahtumat ovat sidoksissa mahtavan viestin sisältävään kirjaseen! Tehtävämme on saattaa jokapäiväinen maailmalle. Pyrimme saavuttamaan lukuisia ihmisiä, koska Jumala varoittaa rakkaudessaan ihmisiä pikaisesti heitä kohtaavista tapahtumista.

Kun suoritamme työtehtävämme, meidän ei tarvitse murehtia fyysisistä tapahtumista. Meidän tulee huolehtia hengellisestä ymmärryksestä. Jumala on antanut meille runsaasti ilmestystä. Jumala ilmoittaa meille, mitä tulee tapahtumaan. Ei ole aikaa murehtia fyysistä asioista; ei ole enää viivettä.

”Ja minä menin enkelin tykö ja pyysin, että hän antaisi minulle sen kirjasen. Ja hän sanoi minulle: Ota ja syö se; se on karvasteleva vatsassasi, mutta suussasi se on oleva makea kuin hunaja. Niin minä otin kirjasen enkelin kädestä ja söin sen; se oli minun suussani makea kuin hunaja; mutta sen syötyäni minun vatsaani karvasteli” (jakeet 9–10). Kun Jumala antaa ilmestyksen, syö se ja anna sen ohjata elämääsi. Meidän on tosissamme sulatettava kaikki saamamme. Jumala on antanut meille niin paljon ilmoitusta, että on vaikea pysyä ajan tasalla. Ja silti löytyy vielä harvoja, jotka löytävät aikaa opiskella myrkyttävää kirjallisuutta ja laiminlyödä Jumalan meille ilmoittamaa. Jollet ymmärrä Jumalan meille antaman merkitystä, jotain on vialla!

Meidän on ymmärrettävä annetun ilmestyksen arvo. Ilmestys on peräisin Jumalan mielestä. Jumala haluaa ilmoituksensa iskostuvan mieliimme. Jumala tahtoo, että syömme ja sulatamme hänen antamansa ymmärryksen. Miten muuten kykenemme toimittamaan tämän viestin? Tämän viestin sulattaminen muuttaa dramaattisesti toimintatapamme.

”Ja minulle sanottiin: Sinun tulee taas profetoida monista kansoista ja kansanheimoista ja kielistä ja kuninkaista” (jae 11). Tässä näemme annetun, uuden työn. Meidän täytyy suorittaa se uudestaan!

”Ja minulle annettiin sauvan kaltainen ruoko ja sanottiin: Nouse ja mittaa Jumalan temppeli ja alttari ja ne, jotka siinä kumartaen rukoilevat” (Ilm. 11:1). Kun Johannes kirjoitti tämän, ei ollut fyysistä temppeliä. Hän puhuu hengellisesti. Jumala haluaa tietää, annammeko Kristuksen mitata itsemme. Meidän täytyy mitata ensin itsemme, ennen kuin mittaamme laodikealaiset.

”Mutta temppelin ulkopuolella oleva esikartano erota pois, äläkä sitä mittaa, sillä se on annettu pakanakansoille; ja he tallaavat pyhää kaupunkia neljäkymmentäkaksi kuukautta” (jae 2). Niitä, jotka eivät anna mitata itseään, rankaistaan suuressa ahdistuksessa.

Seurakunta ja lohikäärme

”Ja näkyi suuri merkki taivaassa: vaimo, vaatetettu auringolla, ja kuu hänen jalkojensa alla, ja hänen päässään seppeleenä kaksitoista tähteä” (Ilm. 12:1). Nainen, Jumalan seurakunta, on vaatetettu auringolla.

”Hän oli raskaana ja huusi synnytyskivuissaan, ja hänen oli vaikea synnyttää. Ja näkyi toinen merkki taivaassa, ja katso: suuri, tulipunainen lohikäärme, jolla oli seitsemän päätä ja kymmenen sarvea, ja sen päissä seitsemän kruunua” (jakeet 2–3). Ilmestyskirjan luku 12 kertoo: 1) Jumalan seurakunnasta ja 2) suuresta tulipunaisesta lohikäärmeestä, jolla on seitsemän päätä ja 10 sarvea. Onko epäilystä, kuka vastustaa seurakuntaa?

Saatana on kuvattu suuri tulipunainen lohikäärme, joka on historiallisesti toiminut poliittisen uskonnollisen liiton kautta Euroopassa–pyhän Rooman valtakunnan kautta–aiheuttaakseen tuhoa kaikessa maailmassa. Älä unohda, että lohikäärmeen perustavan vihollisuuden kohde on Jumalan seurakunta. Lähitulevaisuudessa saamme todistaa, kuinka Jumalan omien ja monien muiden ihmisten veri vuotaa suuren valheellisen kirkon toimesta kaikkialla maan päällä.

Juuri tästä hävityksen kauhistuksessa on kysymys. Kaikki tapahtumat johtavat hävityksen kauhistukseen, Jumalan omat ja paholainen ottavat yhteen. Taistelu koskee jokapäiväistä. Missä tahansa löydät jokapäiväisen, löydät myös saatanan yrittämässä tuhota sitä. Jumala sallii saatanan sotia seurakuntaansa vastaan, auttaakseen meitä pätevöitymään tuleviin hallintoasemiin.

”Mutta vaimolle annettiin sen suuren kotkan kaksi siipeä hänen lentääksensä erämaahan sille paikalleen, jossa häntä elätetään aika ja kaksi aikaa ja puoli aikaa poissa käärmeen näkyvistä” (jae 14). Daniel ja Johannes ovat ainoita Raamatun kirjoittajia, joka kirjoittavat kyseisesti suuresta ahdistuksesta. Jumala lupaa vapauttaa uskollisen jäännöksensä paikalleen samana aikana kuin laodikealaisten voima murennetaan täysin. Sanoma on sama kuin Dan. 12:11.

Sanat tai veri

”Ja kuudes enkeli vuodatti maljansa suureen Eufrat-virtaan, ja sen vesi kuivui, että tie valmistuisi auringon noususta tuleville kuninkaille” (Ilm. 16:12). Venäläiset ja kiinalaiset tulevat tuhoamaan suurimman osan petovallasta. Tilaa ilmaiskirjasemme Venäjä ja Kiina profetioissa, joka kertoo asiasta yksityiskohtaisemmin.

”Ja minä näin lohikäärmeen suusta ja pedon suusta ja väärän profeetan suusta lähtevän kolme saastaista henkeä, sammakon muotoista” (jae 13). Ilkeä kuvaus. Vastassamme ovat ​​kieroutuneet demonit. Näetkö nyt, miksi, jokapäiväistä vastaan kääntyvät ihmiset muuttuvat varsin katkeriksi?

”Katso, minä tulen niinkuin varas; autuas se, joka valvoo ja pitää vaatteistansa vaarin, ettei hän kulkisi alastomana eikä hänen häpeätänsä nähtäisi! Katso, minä tulen niinkuin varas” (jae 15). Jumala on vaatettanut meidät auringolla. Meillä ei ole mitään syytä olla alastomia, mutta tulemme alastomiksi jos lakkaamme valvomasta emmekä pidä kiinni Jumalan meille antamasta.

”Ja ne kokosivat heidät siihen paikkaan, jonka nimi hebreaksi on Harmagedon” (jae 16). Tässä kuvattu eurooppalaisarmeija nousee näyttämölle–poliittinen voima, jota ohjaa pian suuri valheellinen kirkko. Jumala kertoo kokoavansa eurooppalaisarmeijat ja Aasian laumat yhteen Harmageddoniin, josta hän saattaa ne Jerusalemiin, jossa ne taistelevat ​​Kristusta vastaan. Tilanne muuttuu niin huonoksi että Joosafatin laakso täyttyy hevosten suitsiin saakka–veriseksi joeksi!

Tällöin ihmiset alkavat vastaanottaa Jumalan viestin. He vastaanottavat viestin joko sanojen tai veren kautta. Jumala valmistautuu hallitsemaan maapallolla, ja kyseessä on ainoa tapa pelastaa ihmiskunta.

Jumalan omassa seurakunnasta löytyy ihmisiä, jotka ovat hylänneet nämä profetiat juuri kun ne ovat käymässä toteen. Saatana on pettänyt mestarillisesti suurimman osan Jumalan omista.

Viides valtakunta

Päätetään opiskelu Danielin kirjaan. Miten kaikki päättyy? ”Mutta niiden kuningasten päivinä on taivaan Jumala pystyttävä valtakunnan, joka on kukistumaton iankaikkisesti ja jonka valtaa ei toiselle kansalle anneta. Se on musertava kaikki ne muut valtakunnat ja tekevä niistä lopun, mutta se itse on pysyvä iankaikkisesti” (Dan. 2:44). Jumalan valtakunta kestää ikuisesti. Jumalalla on omat kuninkaansa ja pappinsa valtakunnassaan; Jumala ei jätä hallintoaan muille. Jumala on valinnut joukkonsa–omat virkamiehensä, joidenka kautta hän tulee hallitsemaan maailmaa.

Danielin kirjan luku 7 kuvaa ihmisen historian neljää maailmaa hallitsevaa valtakuntaa neljällä hirvittävällä pedolla, joista neljäs on kauhein (Dan. 7:7). Katso, mihin tämä johtaa. ”Minun sitä katsellessani valtaistuimet asetettiin, ja Vanhaikäinen istuutui. Hänen vaatteensa olivat valkeat kuin lumi ja hänen päänsä hiukset kuin puhdas villa. Hänen valtaistuimensa oli tulen liekkejä, ja sen pyörät olivat palavaa tulta” (jae 9). Tämä on meidän tulevaisuutemme!

”Minä, Daniel, tunsin henkeni tulevan murheelliseksi ruumiissani, ja minun näkemäni näyt peljättivät minua. Minä lähestyin yhtä siellä seisovista ja pyysin häneltä varmaa tietoa kaikista näistä asioista. Niin hän vastasi minulle ja ilmoitti minulle niiden selityksen: Nuo suuret pedot, joita on neljä, ovat neljä kuningasta, jotka nousevat maasta. Mutta Korkeimman pyhät saavat valtakunnan ja omistavat valtakunnan iankaikkisesti–iankaikkisesta iankaikkiseen” (jakeet 15–18). Olemme usein viitanneet näihin neljään, saatanan kautta historian maailmaa hallitsevaan valtakuntaan, mutta seuraava viides valtakunta ei kuole koskaan!

Jumala koettelee meitä nyt enemmän kuin koskaan aikaisemmin, jotta pätevöidymme tätä viidettä valtakuntaa varten. Kyseessä on koko maailmaa hallitseva valtakunta. Ihmiset taistelevat tänään kaikin keinoin maapallon herruudesta, mutta Jumala ilmoittaa uskollisina loppuun pysyville: Kaiken sen, josta ihmiset taistelevat, annan teille.

”Ja valtakunta ja valta ja valtakuntien voima kaiken taivaan alla annetaan Korkeimman pyhien kansalle. Hänen valtakuntansa on iankaikkinen valtakunta, ja kaikki vallat palvelevat häntä ja ovat hänelle alamaiset” (jae 27). Tulemme hallitsemaan Korkeimman kanssa.

”Tähän loppuu kertomus. Minua, Danielia, peljättivät minun ajatukseni suuresti, ja minun kasvoni kalpenivat, ja minä kätkin asian sydämeeni. Tähän asti on loppuun käsitelty” (jae 28). Loppuun käsitelty! Jumalan kansa ei saa toista tämän kaltaista tilaisuutta. Toimitamme lopunaikana jokapäiväistä välittömästi ennen Kristuksen paluuta maan päälle, mikä on mitä suurenmoisin aika saada elää!

Kun Rooman valtakunta hyökkäsi Jerusalemin kimppuun 70 jKr., se ei ollut koskaan aikaisemmin kokenut pienen ihmisjoukon kautta yhtä fanaattista vastustusta. Juutalaiset uskoivat Danielin profetioihin–uskovat Messiaan tulevan, mikä täytti heidät toivolla ja rohkeudella. Rooma raivostui ja päätti tuhota Jerusalemin jokaisen juutalaisen, koska se tiesi, että sen piti tukahduttaa ajatus Messiaan tulosta!

Jos uskot tosissasi, että Messias palaa, sinusta tulee voimallinen soturi! Jos tosissasi uskot–jos olet tosissasi syönyt ja sulattanut asian–sinusta tulee voimallinen kristitty. Tulet taistelemaan voimallisemmin kuin kukaan soturi on koskaan taistellut. Ihmiset ihmettelivät, mikä saa sinut taistelemaan niin voimallisesti? Ja jos esimerkkisi ei motivoi toisia nyt–jos se ei saata monia vanhurskauteen nyt–se motivoi huomisen maailmassa. Huomisen maailmassa ihmiset tiedostat, mikä motivoi meitä. He näkevät, miten tieto muutti ja teki meistä erilaisia ihmisiä.

Messias on palaamassa. Nyt on aika ottaa vaari ja taistella Jumalan totuuden puolesta! Meillä on ainutlaatuinen tilaisuus, joka ei toistu ikuisesti!