Tilaa ilmainen uutiskirje

Amerikalla ei ole auttajaa

ISTOCK.COM/CACTUSOUP, MELISSA BARREIRO/PASUUNA

Amerikalla ei ole auttajaa

Amerikka hyökkäyksen alaisena (Kuudes luku)

Jatkoa: Kriitikon vaientaminen.

Kun Donald Trump yllätti poliittiset ja mediajoukot voittamalla vuoden 2016 vaalit, radikaalivasemmisto käynnisti maanpetoksellisen juonen tuhotakseen hänet poliittisesti. Yksi heidän tärkeimmistä aseistaan oli oikeusministeriön toukokuussa 2017 nimittämä erityissyyttäjä Robert Mueller, joka asetettiin johtamaan tutkimusta "vuoden 2016 vaaleihin sekaantumisesta".

Tämä nimetty erityissyyttäjä ei tutkinut demokraattien perustuslain vastaisia eikä muita laittomia toimia, vaan lainmukaisin toimin valittua presidentti Donald Trumpia.

Suurin osa tavallisista amerikkalaisista ei todennäköisesti uskonut, että Trumpin kampanja olisi tehnyt yhteistyötä Venäjän hallituksen kanssa voittaakseen vuoden 2016 vaalit. Samaan aikaan useimmat todennäköisesti uskoivat ja uskovat edelleen, että Robert Mueller tutki rehellisesti varmistaakseen, että tämä oli asianlaita, ainakin poliittinen eliitti ja valtavirran tiedotusvälineet esittivät asian näin.

Tosiasiat ovat sittemmin osoittaneet, että tämä ei pitänyt paikkaansa, ja että kaikki vaikutusvaltaiset ihmiset tiesivät asiasta! Kaikki antoivat tutkinnan jatkua osana henkilökohtaista vastustustaan ja kaikkea Trumpia edustavaa vastaan.

Robert Muellerin kaksi tavoitetta

Tarkkaa uudemman kerran 2. Kun. 14:26 profetiaa: "Sillä Herra näki Israelin ylen katkeran kurjuuden, kuinka ei ollut ketään jäljellä, ei sidottua tai vapaata, eikä Israelilla ollut auttajaa" (Revised Standard Version käännös). Jae kuvaa täydellisesti Muellerin tutkinnan hyökkäystä.

Tarkastellaan tosiasioita. Presidentti Barack Obama laati ennen virasta poistumistaan agendan. Obaman hallinto ponnisteli auttaakseen Hillary Clintonin vuoden 2016 vaalivoittoon. Fbi:n johtaja James Comey aloitti tutkinnan Donald Trumpia vastaan, jota hän jatkoi edelleen Trumpin presidentin virkaan astuttua. Comey valehteli tutkintaa koskien, houkutteli Michael Flynnin ansaan pakottaen tämän pois virasta, koska Flynn olisi kyennyt paljastamaan vasemmiston ns. syvän valtion tai varjovaltion teot. Muellerin tutkinta oli toimi, jolla jatkaa hyökkäystä Trumpin hallinnon jäseniä vastaan sekä peittää Obaman sekä muiden teot ja juonittelu.

Laskutavasta riippuen oikeusministeriön tutkinta kesti 22 kuukaudesta jopa kolmeen vuoteen – suurimman osan presidentin ensimmäistä toimikautta – kunnes se lopulta päättyi. Presidenttiin yhteydessä olevia henkilöitä painostettiin, peloteltiin ja vakoiltiin vuosikausia. Presidentin kansallisen turvallisuuden neuvonantajalle asetettiin ansa, presidentin henkilökohtaisen asianajajan kotiin, toimistoon, hotelliin ja tallelokeroihin tehtiin ratsioita, ja lisäksi kymmeniä ihmisiä peloteltiin joko syytteillä tai syytteillä uhkailulla. Loppujen lopuksi vailla minkäänlaisia todisteita Trumpin kampanjan ja venäläisten agenttien salaisesta yhteistyöstä, koska yhteistyö Venäjän kanssa ei tapahtunut.

Vaikka kaikki on nyt julkisesti tiedossa, ani harva yhdistää erilliset tapahtumat ja ymmärtää, mitä esille tulleet tosiasiat paljastavat. Eivät varsinkaan valtavirtamedian toimittajat, jotka jatkavat petollisen tutkimuksen peittelyä.

Tb Fi

Todellinen näkemys käy ilmi ainoastaan valtavirtamedian ulkopuolisten analyytikoiden kirjoituksista. Toimittaja Mark Bradman, joka käyttää nimeä Sundance, yhdistää tapahtumat Conservative Treehouse -blogissaan: "Erityissyyttäjä Robert Muellerilla oli kaksi tavoitetta. Tavoite nro 1 oli jatkaa James Comeyn, Andrew McCaben miehistöineen, teknisesti Crossfire Hurricane -nimellä kulkevan petollisen doj/fbi 'Stop Trump' -operaatiota. Tavoite nro 2 oli haudata laiton toiminta; luoda peite kaikelle 'Stop Trump' -operaatiossa tarvittavalle toimelle" (30.1.2021).

Useimmat ovat sivuuttaneet kaikkein tärkeimmän – toisen tavoitteen! Muellerin tutkinnan tavoitteena ei ollut ainoastaan pitää käynnissä kaikkia presidentti Trumpia vastaan kohdistuvia toimia, vaan lisäksi haudata kaikki laittomat toimet. Meidän on ymmärrettävä tämä tosiseikka.

Ihmiset tiesivät, ettei Venäjän salaliitto ollut tapahtunut, että Muellerin tutkimus oli itse asiallinen poliittinen ase Trumpin pysäyttämiseksi. Bradman väittää, että tosiasiassa kaikki Washingtonissa olivat tietoisia !

Ketkä kaikki tiesivät?

"He kaikki tiesivät", esitti Bradman. "Jokainen jokaisen hallinnonhaaran ja jokaisen liittovaltion viraston henkilö oli tietoinen Muellerin todellisesta tarkoitusperästä" (ibid.) Löytyi runsaasti todisteita Obaman hallinnon aikana tapahtuneesta, ja miten varjovaltio toimi edelleen presidentti Trumpin virkaanastumisen jälkeen. Mueller ja tiimi käyttivät valtaansa toimintansa peittämiseksi, tehdäkseen tekojen havaitsemisen ja todistamisen vahvasti vaikeammaksi. Kaikki sallivat tämän: He sallivat laittoman, maanpetoksellisen yrityksen kumota vuoden 2016 presidenttivaalien tulos!

Kun ajattelemme kaikkia vaadittavia henkilöitä, joiden täytyi tehdä yhteistyötä, jotta Muellerin tutkimus voisi jatkua tarvittavan kauan ja invasiivisenä, alamme ymmärtää, miten syvälle korruptio ulottui.

Bradman kirjoittaa: "Lainsäädäntövalta tiesi. Tuomiovalta tiesi. Toimeenpanovalta tiesi. Fisa-tuomioistuin tiesi... Kaikki sisäpiiriläiset tiesivät, että Muellerin tutkinta oli suuri tyhjiö, joka imaisisi kaiken todistusaineiston, joka voisi paljastaa korruptoituneen [turmeltuneen] järjestelmän Meille Kansalaisille.”

"He toimittivat kaiken tämän, koska alkuperäisien skandaalin skaala olisi niin vakava, että kansakuntamme olisi lähes mahdotonta selviytyä sen seuraamuksista" (ibid.).

Kaikki tutkinnan sallimiseen osallistuneet tiesivät osallistuvansa laittomaan ja maanpetokselliseen yritykseen kumota vuoden 2016 vaalien laillinen tulos, mikä oli erityissyyttäjä Muellerin tarkoitus.

Miten muuten voisimme selittää tutkimuksen asiasta, joka ei tapahtunut, vailla todisteita?

Poliittisen luokan, mukaan lukien demokraattien, republikaanien, uutismedian sekä muiden tahojen, osuus asiaan on paljon syvällisempi kuin mitä amerikkalaiset tajuavat. Käytetyn vallan, rahan, vaikutusvallan, teknologian ja pelottelun summa on häikäisevä.

Meidän on huolestuttava ennen kaikkea tuosta toisesta tavoitteesta: "haudata laiton toiminta; luoda peite kaikelle 'Stop Trump' -operaatiossa tarvittavalle."

Päämäärään liittyvä syvällinen, 2. Kun. 14:26 profetoitu, korruptio paljastuu parhaillaan silmiemme edessä. Jae antaa käsityksen Washingtonin korruption laajuudesta. Amerikan kurjuus on ylen katkera, eikä kukaan vallassa oleva auta.

Ei auttajaa

Edesmennyt Donald Trumpin tunteva konservatiivinen radiopersoona Rush Limbaugh kertoi kysyneensä Trumpilta, oliko hän syyllinen niihin syytöksiin, joita Muellerin tutkinta käytti tekosyynä. Trumpin vastattua kieltävästi hän kysyi uudemman kerran, oliko Trump asiasta varma. Trump vakuutti olevansa absoluuttisesti syytön, mihin Limbaugh lisäsi: "Jos tiedätte, että se on valetta, niin hekin tietävät sen".

R. Limbaugh totesi, ettei erikoissyyttäjä Muellerin tutkinta ollut laillinen tutkimus, ja että Donald Trump saattoi olla ainoa henkilö Washingtonissa, joka ei tajunnut asian laitaa! Limbaugh kertoi yrittäneensä parhaansa mukaan vakuuttaa presidentille, että koko operaatio oli poliittinen hyökkäys tämän presidenttiyttä vastaan. Presidentti Trump tiesi, ettei hän ollut syyllinen syytöksiin, mutta ei kyennyt uskomaan, että oikeusministeriö ja muu hallitus olisivat näin massiivisesti korruptoituneita.

Mutta se oli näin korruptoitunut! Varsinkin kahdeksan vuotta Obaman voimalla hallitusta muokattua. Erikoissyyttäjä Mueller tiesi, ettei salaliitto Venäjän kanssa ollut koskaan tapahtunut – ja lähes kaikki muutkin tiesivät sen. Oikeusministeriön johtajat tiesivät. Fbi:n johtajat tiesivät. Tiedustelupalvelujen johtajat tiesivät. Kongressin valiokuntien jäsenet, sekä republikaanit että demokraatit, tiesivät. He kaikki pyrkivät luomaan illuusion, että Muellerin ryhmä etsi totuutta, mikä ei tapahtunut. He pyrkivät pelkästään peittelemään vallankaappausyritystään – maanpetostaan isänmaatansa vastaan!

Miten radikaalit kykenivät pitämään koko korruptionsa salassa? Miksi osa republikaaneista salli salassapidon? Kyllä, he kaikki elivät yhteisymmärryksen "suossa", kuten Washingtonin poliittista luokkaa usein kutsutaan. Ymmärrys kuuluu: Jollet mukaudu, miten asiat hoidetaan, vakiintuneet voimat varmistavat, että menetät kaiken! Tämän takia esimerkiksi eräs republikaanien kongressiedustaja luonnehti Trumpin kannattajia "kultin" jäseniksi. Hän syytti 75 miljoonaa amerikkalaista kulttiin kuulumisesta – katsoen ”suon” toiminnan toivottavaksi ja normaaliksi. Näin sairaaksi ja kieroutuneeksi jopa jotkut republikaanit ovat muuttuneet.

Nämä henkilöt pyrkivät kirjaimellisesti kaatamaan maan hallituksen! Kokonaiskuva vaati, että Donald Trumpin olisi ymmärtänyt, että päämääränä oli peittää totuus tehdyistä teoista. Trumpin olisi pitänyt ymmärtää, että jopa jotkut hänen omista lakimiehistään olivat osallisia asiaan. Limbaughin mukaan John Dowdin kaltaiset lakimiehet neuvoivat presidenttiä, että pikaisin tapa saada tutkinta ohi oli tehdä yhteistyötä. Trump toimi näin tiedostaen, ettei mitään Venäjän salaliittoa löydettäisi, mutta myönnytys sai tutkimuksen vaikuttamaan lailliselta.

Yhdysvalloissa oikeuden perusperiaate kuuluu "syytön kunnes toisin todistetaan", eli todistustaakka on syyttäjällä. Jos joku syyttää sinua salaliitosta Venäjän kanssa, sinun ei tarvitse todistaa, ettet ollut tekoon osallinen; Syyttäjän on todistettava, että olit osallinen. Periaatteesta huolimatta oikeusministeriö ja hallitus yrittivät häpeämättömästi syrjäyttää Donald Trumpin syyllisenä, ellei hän todistaisi syyttömyyttään.

2. Kuningasten kirjan luvun 14 profetia kertoo juuri tästä, että Israelilla ei ollut auttajaa! Näetkö sinä jotain apua? Jopa Rush Limbaugh, varsin vaikutusvaltainen mies, joka ei pelännyt paljastaa radikaalivasemmistolaista agendaa, on kuollut. Ei löydy ketään, varsinkaan Washingtonissa, Israelin auttajaa! Jumala käytti presidentti Trumpia välikappaleenaan, mutta vasemmistolaiset varastivat vaalit ja Trump on poliittisesti karkotettu! Eikä ketään suoran syyllistä eliittiä aseteta syytteeseen, saati tuomita tai vangita – koska jopa monet syyttäjät ja tuomarit ovat korruptoituneita!

Tiedämme nyt, että oikeusministeriö ja fbi valehtelivat fisa-tuomioistuimelle. Tuomioistuin vaikeni jälkeenpäin asiasta. Miksi se vaikeni? Koska se on asiaan osallinen! Tapaus osoittaa meille radikaalivasemmiston varjovaltion vallan.

Limbaugh kertoi, että Trumpin oli vaikea hyväksyä korruption syvyyttä ja ulottuvuutta. Pohdi asiaa: Radikaalit hallitsevat kaikkea: koulutusta, uutismediaa, viihdettä, teknologiaa, vakoiluvirastoja – ja nyt myös suurta osaa liittovaltion hallituksesta! He kykenevät suojelemaan laittomia mellakoitsijoita ja varastamaan vaalit, ja samaan aikaan estää sananvapautesi, kun väität vastaan, että vaalit varastettiin. YouTube on sensuroinut poikani Trumpet Daily -ohjelman.

He nostivat virkasyytteen presidentti Trumpia vastaan, kun tämä poistui Valkoisesta talosta, päämääränä estää Trumpia toimimasta virassa tulevaisuudessa. Samaan aikaan he palkitsevat Peter Strzokin kaltaisia korruption ytimessä toimivia korkeapalkkaisilla toimilla ja palkanpalautuksilla.

Näin asiat toimivat ”suossa”. Heillä on valta ja kontrolli käsissään. Miten voit voittaa koneistoa vastaan? Miten voit voittaa, jos he kykenevät peukaloimaan jopa vaalit?

Palataan takaisin tarkastelemaan, miten Amerikka eteni tähän pisteeseen.

Teknologiayritysten rekrytointi

Nykymaailmassa digitaalisella valvonnalla ja tiedonkeruulla on merkittävä rooli tiedustelutietojen keräämisessä. Kansainvälisitä konflikteista on tullut digitaalinen taistelukenttä. Johtajat kaikkialla maailmassa ovat erittäin riippuvaisia tiedustelupalveluittensa raporteista. Tiedustelupalvelut ovat muodostumassa hallitusten tukirangaksi.

Yhdysvallat omaa korkealle kehittyneen tiedustelupalvelu- ja tiedonkeruuteknologian; Kansallisen turvallisuusvirasto nsa:n valvontatietokanta on poikkeuksellisen tehokas Yhdysvaltain ja sen liittolaisten käyttämä apuväline. Nykyään nsa saa suuren määrän tiedoistaan yksityisiltä teknologiayrityksiltä, kuten Facebookilta, Twitteriltä, Googlelta ja Microsoftilta. Tiedustelukoneisto on rekrytoinut nämä yritykset tärkeiksi yhteistyökumppaneikseen.

Barack Obama on soveltanut kumppanuutta Amerikan tiedustelupalvelujen aseistamisessa. Hän otti menestyksekkäästi käyttöönsä järjestelmän, joka luotiin valvomaan ja neutralisoimaan kansakunnan ulkoisia vihollisia, kääntäen sen omia Amerikan sisäisiä poliittisia vihollisiaan vastaan.

Obama loi käytännössä uuden byrokraattisen hirviön, joka koostuu Yhdysvaltain kotimaan turvallisuusvirastosta (dhs tai hs Homeland Security), oikeusministeriöstä, liittovaltion poliisista (fbi) ja kansallisen tiedustelupalvelun johtajan virastosta (odni) – "neljännestä hallinnonhaarasta", joka on täynnä Obamalle, hänen ideologialleen ja päämäärilleen uskollisia, vaaleilla valitsemattomia varjovaltion byrokraatteja.

"Kun tiedustelupalvelu haluaa valvoa ja tarkkailla Yhdysvaltain kansalaisia, se törmää ongelmiin Yhdysvaltain perustuslain takia", Mark Bradman kirjoitti. "He kiertävät nämä oikeudelliset rajoitukset keräämällä tiedustelutiedon ja varsinaisen tiedonlouhinnan ulkopuolisten osapuolten (alihankkijoiden) kautta, sallien näiden pääsyn keskustietokantaan [nsa:n laajaan tietokantaan]. Hallitukselle ei ole luvallista suorittaa sähköisiä hakuja (Yhdysvaltain peruslain neljännen lisäys) ilman etsintälupaa, mutta yksityishenkilöt saavat suorittaa hakuja ja raportoida, jos heillä on pääsy dataan" (26. heinäkuuta 2021).

Tämä tarkoittaa sitä, että virastot voivat vakoilla ketä tahansa, jopa Donald Trumpia virkaa tekevänä presidenttinä! Näillä byrokraateilla on pääsy sinun tietokoneeseesi lukemaan kaikki kirjoittamasi materiaali ja kuulemaan käytännössä jokainen sanasi. Sinun on ymmärrettävä, että yksityisyys on käytännössä mennyttä, ja suoraan sanottuna myös vapaus!

Nämä "yksityiset" yritykset myöntävät parhaillaan avoimesti, että ne auttavat hallituksen tiedustelupalveluja valvomaan sovellusalustoillaan kaikkea toimintaa voidakseen tunnistaa "ääriainestoisen sisällön". He itse määrittelevät, mikä on ääriaate – joka sattuu olemaan kuka tahansa vastakkaisen poliittisen näkemyksen omaava! Jos he eivät pidä näkemyksistäsi – vaikka olisit valtion presidentti – he sensuroivat, mustalistaavat, ahdistelevat ja jopa lukitsevat sinut vankilaan. He ovat anastaneet vallan ennenäkemättömässä mittakaavassa valtiossamme.

Toiminta. joka on silkkaa laittomuutta, polkee perustuslakia, maan korkeinta lakia!

Näillä yrityksillä on käytännössä kuristusote hallituksesta – Obama ohjaa niitä. Niistä on tullut Barack Obaman aseita, mikä on asianlaita vielä tänäkin päivänä. Tämä epädemokraattinen "neljäs hallinnonhaara" on riistäytynyt käsistä halliten kolmea muuta hallinnonhaaraa. Ketään näistä törkytyötä tekevistä henkilöistä ei ole valittu vaaleilla, poikkeuksena Barack Obama.

Miten me amerikkalaiset sallimme moisen hallinnon riiston?

Tietojen hallinta

Obama tahtoi kaikista tiedustelupalvelun virastoista eniten fbi:n kontrollinsa alaiseksi. Fbi tekee kotimaassa kaikki tarvittavat turvallisuusselvitykset, miksi fbi:n valvonta tarjoaa Obamalle vallan päättää, kuka pääsee käsiksi mihinkin tietoihin.

Vallan väärinkäytön estämiseksi tiedustelupalveluiden "tiedot on tarkoituksellisesti sijoitettu eristyssiiloihin; kyseessä on lähinnä muodollinen prosessi, jolla estetään tiedonkulku virastojen ja hallituksen alkuperäisten haarojen välillä", Bradman kirjoittaa (4. heinäkuuta 2021). Nämä tiedustelubyrokraatit voivat halutessaan pitää tietonsa lukkojen takana vaaleilla valituilta virkamiehiltä, vailla käytännön valvontaa! He päättävät, mihin "siiloon" sinulla on pääsy, jotta näet vain sen tiedustelutiedon, jonka he haluavat sinun näkevän.

Tiedustelupalvelulla on täysi määräysvalta siitä, mitä pidetään salassa pidettävänä tietona. Juuri siksi tämä "neljäs haara" valvoo kolmea varsinaista, perustuslaillista haaraa: toimeenpanevaa, lainsäädäntö– ja tuomiovaltaa. Muiden hallinnonhaarojen pyytäessä tiedustelutietoja, tiedusteluvirastot toimittavat tiedot usein keskeiset osat poistettuna, jotta voidaan salata, mistä on todellisuudessa kyse. He valvovat tietoa vailla valvontaa. Ainoa kokonaiskuvan näkevä on Barack Obama huippumiehineen.

Tämä antaa johtajille vertaansa vailla olevan määräysvallan! He omasivat niin suuren vallan, että he pystyivät pidättämään presidentti Trumpilta ratkaisevat tiedot ja päätökset! Trump yritti kerta toisensa jälkeen asettaa virkamiehiä avainasemiin, mutta byrokraatit sulkivat nimitykset. Hallitsemattomalla kontrollillaan he kykenivät estämään Trumpin toimet.

Tämä on perustuslain vastaista, lainvastaista, laitonta ja maanpetoksellista toimintaa! On käsittämätöntä, että he voivat toimia tällä tavalla ja selvitä pälkähästä, mutta juuri näin tapahtuu.

Tiedustelun aseistaminen

Yksi Bradmanin artikkeli on otsikoitu "John Durhamin esiin nostamat valvonta- ja poliittiset vakoiluoperaatiot ovat jäävuoren huippu". Hän on oikeassa: Näkemämme on valtavan korruptiovuoren murto-osa!

"Barack Obama ja [oikeusministeri] Eric Holder eivät luoneet aseistettua oikeusministeriötä ja fbi:", Bradman kirjoitti, "sen sijaan he muokkasivat olemassa olevan järjestelmän uudelleen niin, että aseet kohdistuivat vain poliittisen jatkumon toiselle puolelle". Yhdessä he kalibroivat uudelleen kotimaan valvontavalmiudet ja sisäiset vakoilujärjestelmät vain poliittiseen oppositioon kohdistuvaksi" (12.2.2022). Näin he saivat koko järjestelmän hallintaansa, minkä heidän tekojensa hedelmät todistavat. Sen sijaan, että he olisivat kohdistaneet nämä tehokkaat välineet terroristeihin ja muihin vihollisiin maan ulkopuolella, he kohdistivat ne poliittisiin vastustajiinsa.

Nämä johtajat pitävät Donald Trumpin republikaanikannattajia ääriaineksina, joita on syy tutkia ja selvittää. Tämä uudelleen luotu turvajärjestelmä, jonka he voivat kohdistaa vastustajiaan vastaan, on äärimmäisen voimakas.

Näiden johtajien toimet ovat häpeilemätön maanpetos! Kyseessä on täysimittainen sota perustuslakia vastaan. He ovat käsittämättömän turmeltuneita ja toimivat median ja koulutusjärjestelmän siunauksella ja avustuksella. He vihaavat perustuslakia ja työskentelevät sen tuhoamiseksi. Jos kansalaisemme tuntisivat edes vähän Jumalaa ja Raamattua, he havaitsisivat hyökkäyksen.

Tiedusteluyhteisön lakisääteisen valvonnan varmistamiseksi perustettiin "kahdeksan hengen ryhmä", johon kuuluu edustajainhuoneen ja senaatin johtavia republikaanien ja demokraattien edustajia. Tiedusteluyhteisöllä ei ole lupaa toteuttaa tiedustelutietoja kerääviä operaatioita ilman enemmistö- ja vähemmistöpuolueille tiedoksiantoa – muuten se on lainvastaista. Lainsäätäjällä on oikeus valvoa tämän "neljännen haaran" tiedustelutoimia. "Tämän valvontajärjestelmän moderni malli luotiin roistomaisten ja/tai korruptoituneiden tiedusteluoperaatioiden estämiseksi", Bradman kirjoittaa. "Tämä prosessi ... anastettiin Obaman kaudella" (ibid).

Comey ryhmineen tutki Donald Trumpia yli vuoden ajan, ilman että tämä kahdeksan kongressijäsenen joukko tiesi asiasta. Kun Comey todisti kongressille 20. maaliskuuta 2017, miksi he olivat pitäneet toimensa salassa, hän vastasi ylimielisesti, että se johtui "asian arkaluonteisuudesta". Pohjimmiltaan Comeyn tokaisu kuului: "Me virastoissa, kuten fbi:ssä, tiedämme, miten asia hoidetaan. Emme tarvitse valvontaa! James Comey, jota ei koskaan valittu vaaleilla, ei ole tilivelvollinen kansalle. On mieletöntä, ettei kongressi painostanut häntä asiaa koskien. Se on hulluutta. Se on saatanan, paholaisen kutsumista sinut valloittamaan!

Bradman kirjoitti Comeyn kommentista: "Ylimielisyys oli hämmästyttävää, ja kongressin hyväksyntä oli raivostuttavaa. Esimerkkitapaus osoitti kuitenkin, kuinka poliittisesti korruptoituneeksi järjestelmä oli muuttunut. Pohjimmiltaan Obaman tiimi oli anastanut koko kongressin valvontamallin, mutta kongressi tyytyi sivuuttamaan seikan." Teko oli "anastaa täydellisesti kahdeksikkoryhmän olemassaolon syy, joka on eliminoida mahdollisuus, että toimeenpanovaltaa käytettäisiin tiedusteluyhteisön poliittisena aseena. Tämän kahdeksikkojoukkoilmoitukset lainsäädäntövallan enemmistölle ja vähemmistölle on suunniteltu nimenomaisesti varmistamaan, että se, minkä James Comey myönsi tehneensä, ei pitäisi koskaan tapahtua" (ibid.). Tämä tarkoittaa, että tämä "neljäs hallinnonhaara" kykenee tekemään mitä tahansa tahtoo.

Miten näin kävi? On selvää, että demokraatit hyväksyivät tiedustelupalvelujen toimet, ja lisäksi jotkut republikaanit. Moni oli korruptoitunut!

On hälyttävää, ettei Amerikasta löydy totuutta puolustamaan nousevia johtajia. He kaikki pelkäävät Barack Obamaa – ja inhoavat Donald Trumpia, useimmat republikaanit mukaan lukien.

On katkeraa katsoa, kun vaaleilla valitut edustajat kongressissa sallivat vaaleilla valitsemattoman, ylimielisen, saatanallisen salaliiton ottaa maamme hallintaansa. On raivostuttavaa, kun tyranni hallitsee tiedustelupalveluja ja kolmea perustuslaillista haaraa. Nämä johtajat työskentelevät parhaillaan kuumeisesti pysäyttääkseen kaikki osavaltiotason vaaliuudistuspyrkimykset ja poistaakseen perustuslailliset suojatoimet, jotta kykenevät kontrolloimaan vaaleja!

Tämä alistuva kongressi taipuu ilmeisesti mihin tahansa tai kenen tahansa todellista valtaa omaavan tahtoon. Harvaa poikkeusta lukuun ottamatta valitut eivät haasta toimia, koska he pelkäävät kostoa. "Yksikään vallassa oleva henkilö ei puhu avoimesti, mitä on tapahtunut", Bradman kirjoitti. "He pelkäävät neljättä haaraa. Todisteet tapahtuneesta tuijottavat ihan nenämme edessä" (ibid.). Mies näkee, mitä tapahtui.

Nämä liittovaltion virastot vakoilivat joukoittain amerikkalaisia; Tavallisia amerikkalaisia, toimittajia, konservatiiveja, Trumpin kampanjan jäseniä ja jopa kongressissa istuvia jäseniä! Vuonna 2016 nähtiin yli 350 prosenttia enemmän virallisia pyyntöjä paljastaa amerikkalaisten henkilöllisyys, joiden viestintää ja muita yksityiskohtia hallitus seurasi. Tiedämme, että virastot löysivät paljon raskauttavaa tietoa, jolla he kiristivät ihmisiä. Vaikeniko moni juuri siksi rikollisesta toiminnasta? Elämme juuri tällaisessa maailmassa.

Rikollisesti johdettu demokratia ei jatku kauan. Jolleivat amerikkalaiset rakasta lakia, rakasta hallitusta, eivätkä tarraudu niihin kiinni, ne riistetään kansalta pois.

Maanpetoksellinen johtaja kykenee hallitsemaan luodun voimallisen laitteiston kautta kuin itsevaltias! Juuri näin Barack Obama toimi. Obama julisti aikovansa "muuttaa Yhdysvallat perusteellisesti" – minkä hän teki. Hän ei lähtenyt selittämään, mitä lausumalla tarkoitti, mutta toteamme nyt hänen tekojensa hedelmät.

Voiman lähde

Tyranni, joka ajattelee kuin paholainen, on saanut haltuunsa sen, mikä on jäljellä Amerikan loistosta ja rikkaudesta. Paholainen omaa suuren vallan, ja kuumeisen tavoitteen pyyhkiä pois Jumalan aikaansaama ja parhaillaan suorittama. Ihmisillä, jotka eivät pitäydy lähellä Jumalaa, ei ole mitään mahdollisuutta saatanaa vastaan – valitettavasti valtaosa ihmisistä elävät varsin kaukana Jumalasta!

Jos sinä käännyt Jumalan puoleen, Jumala osoittaa sinulle tarkalleen saatanan teot ja antaa sinulle voiman vastustaa saatanaa.

Saatanalla on valta tehdä suurta pahaa; hän ei ainoastaan salaa toimiaan vaan syyttää toisia toimistaan. Todistimme Obaman ja varjovaltion toimissa yleisesti ja Muellerin tutkimuksessa yksityiskohtaisesti teot, jotka ovat esimerkki Jeesuksen Kristuksen varoittamasta "saatanan syvyyksistä" (Ilm. 2:24). Voimme todistaa Muellerin tutkinnan todellisen tarkoitusperän. Saatana tietää kuitenkin, että jos hän tekee tutkinnasta niin monimutkaisen, että sen ymmärtäminen vaatii syvällistä tutkimista, useimmat ihmiset eivät vaivaudu kaivamaan tosiasioita, ja saatana kykenee pettämään heidät. Obaman voimallinen työskentely tuhotakseen kansakunnan, jonka johtoon hänet valittiin kahdesti, on yksi "syvyyksistä".

On siis mahdollista, että kaikki vallanpitäjät tietävät, että Muellerin tutkinta oli petos, jolla pyrittiin peittämään vuoden 2016 vaaleihin liittyvät tapahtumat, että he ovat tietoisia vuoden 2020 vaaleihin liittyvästä petoksesta – ja silti vaativat, että sanomme Muellerin olleen täysin rehellinen ja vuoden 2020 vaalien olleen täysin oikeudenmukaiset. He toimivat kuin viheliäinen uskonnollinen kultti!

Yksi hämmästyttävä esimerkki oli abc-televisioyhtiön kommentaattori George Stephanopoulos, joka vaati republikaanisenaattoria huutamalla lausumaan ääneen, että vaalit olivat oikeudenmukaiset. He tietävät, että monet tavalliset amerikkalaiset ymmärtävät, että jokin on vialla. He haluavat käskeä, mitä saat sanoa ja jopa mitä saat ajatella. Jollet tottele, he karkottavat sinut poliittiseen, kulttuuriseen ja teknologiseen maanpakoon, samaan aikaan kahmien itselleen yhä enemmän rahaa, vaikutus- ja hallitusvaltaa.

Sinun on tunnistettava, mistä heidän asenteensa ja henkensä ovat peräisin.

Miten tämä päättyy

Kun Israelilla ei ole auttajaa, tapahtuu monia kauhistuttavia asioita. Parhaillaan kansakunnat pettävät Yhdysvaltoja sekä sen veljeskansoja Britanniaa ja Israelia. Iran kehittää ydinaseita ja keinoja nöyryyttää Yhdysvallat. Entistä sotaisempi Kiina tähtää Yhdysvaltain liittolaisiin, kuten Australian, Hongkongiin ja Taiwaniin, lähestyy Yhdysvaltain vihollisia – Iranin sotaharjoituksilla ja Kuubaa tukemalla. Eurooppa itsenäistyy ja loitontuu yhä määrätietoisemmin Yhdysvalloista ja laajentaa kaupankäyntiään Kiinaan. Saksa lähenee Venäjää mm. Nord Stream 2 -putkella. Jumala ennusti, että kansalliset "rakastajamme" pettäisivät ja piirittäisivät meidät (Hes. luku 23). Amerikka jää vaille ainoata auttajaa!

Ihmiset etsivät toivon saarnaajilta, republikaaneilta ja konservatiivisilta kommentaattoreilta. Todellisuudessa toivoa ei löydy ilman Jumalaa!

Saatana pyrkii pyyhkimään pois Israelin nimen. Hyvä toivon uutinen on, että Jumalalla pelastaa Israelin pysyvästi – suuren suunnitelmansa kautta, jonka hän toteuttaa varmasti. Jumalan kanssa omaamme kauaskantoisen toivon.

Ympäröivä maailma on kuoleman käsissä. Raamatun profetian mukaan maailmamme päättyy raa’asti, väkivaltaisesti, traagisesti, mutta sen tilalle tulee ihmeellisen kaunis, Jeesuksen Kristuksen hallitsema uusi maailma, jossa emme kuule enää koskaan tokaisua "Israelilla ei ollut auttajaa", koska kaikki ihmiset ovat Israel, kaikki kuuluvat Jumalan perheeseen. Tämä on inspiroiva toivo!

Jatkuu: Varastetut vaalit, valekansannousu

Usbip Fi Ad